အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပသို့ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့်တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံ ပါက လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

အေးခဲသားအစို

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

အသားခြောက်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၄၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

အေးခဲငါး/ပုဇွန်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ကျွဲ/နွား သားရေ

-

သားရေတစ်ချပ်လျှင် ၁၅ ကျပ် နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံပါသည်။

သိုး/ ဆိတ် သားရေ

-

သားရေတစ်ချပ်လျှင် ၅ ကျပ် နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံပါသည်။

အရိုးခဲ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၇၅၀ ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ကျွဲ/ နွားချို

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

သည်းချေ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

အကြောအမျိုးမျိုး

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၃၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ဘဲမွေး

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၅၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ငှက်သိုက်

-

တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ၃၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လေပြွန်၊အစာအိမ်၊

ဥသိုချောင်း၊ နှလုံးပြွန်၊ ကြက်ခြေထောက်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ဝက်ဆီ၊ အမဲဆီ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ပျားရည်နှင့် ပျားထွက်ပစ္စည်း

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၂၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

တိရစ္ဆာန်အစာ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၆၅၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၂၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ငါးမှုန့်၊ ပုဇွန်မှုန့်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ပြောင်း

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၇၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

ဌာန၏သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)

ဦးစီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကို သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ကတိဝန်ခံချက်

(ဂ)

ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းမှုအားတင်ပြခြင်း၊

(ဃ)

ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားရှိမည့်နေရာအားတင်ပြခြင်း၊

(င)

ကုန်အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ)

ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(ဆ)

အသားခြောက်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အသားပြုပြင်ထုတ်လုပ်သူမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Meat Processing Resgisteration Card) မိတ္တူ၊ ပျားရည်သန့်စင်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပျားရည်သန့်စင်ထုတ်လုပ်သူ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Honey  Processing Resgisteration Card) မတ္တူ၊

(ဇ)

ပစ္စည်းများဝယ်ယူစုဆောင်းမှုဆိုင်ရာအထောက်အထား (လိုင်စင်စီ၊ စည်ပင် ထောက်ခံစာ၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဘောက်ချာမိတ္တူ)

(ဈ)

ပြည်ပသို့ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့သူများအတွက် ယခင်တင်ပို့ပြီးစီးမှု အထောက်အထား ( ED-Export Declaration)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

လျောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) သို့ အီးမေးပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(က)

ပစ္စည်းများထားရှိရာနေရာသို့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူခြင်း

(ခ)

Veterinary Health Certificate ထုတ်ယူခြင်း၊

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။