အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာပေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်

စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များလေ့လာရေးဌာနစု၏ “စိုက်ပျိုးရေး သဘာဝအရင်း အမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာပေးသင်တန်း” ကို၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဉီးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်အရ စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာသဘာဝအရင်းအမြစ်များသုတေသနဌာနခွဲ လက်အောက်တွင် ဌာနစုအသစ်ဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များလေ့လာရေးဌာနစုရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိ သောနည်းပညာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၈.၁၀.၂၀၂၁)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် လုပ်ငန်းခွင် တွင်းသင်တန်းများကို ခေတ်မီနည်းပညာအသစ်များသိရှိစေရန်နှင့် ပြောင်းလဲနေသော စီမံအုပ်ချုပ် ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာနိုင်ရန် မိမိဌာနတွင်လိုအပ်နေသော နည်းပညာများကို သိရှိနားလည်သူများအားဖိတ်ကြားပြီး သင်ယူလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ကွင်း သုတေသနနည်းပညာပိုင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သည့် မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ အပင်နှင့် သဘာဝမျိုးဗီဇအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းရန် စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ၏အကောင်းအဆိုးကို သုတေသနဝန်ထမ်းများက နားလည်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်ကိုသိရှိထားပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို မပျက်စီးအောင် ကာကွယ် ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းနည်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်တာဝန်ရှိကြောင်း၊ သင်တန်းတက်ပြီး သင်တန်းမှ လေ့လာခဲ့သည်များကို အကျိုးရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆက်စပ်လေ့လာရန် လိုအပ်ကြောင်းတို့ကို လမ်းညွှန်မှာကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာသဘာဝအရင်းအမြစ်များသုတေသနဌာနခွဲ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ နည်းပညာပေးသင်တန်းပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များလေ့လာရေးဌာနစု၏ ဌာနစုတာဝန်ခံမှ လက်ရှိဆောင်ရွက် နေမှုများကို တင်ပြပါသည်။

သင်တန်းတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး(စပါးသီးနှံသုတေသနဌာနခွဲ)မှ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိစေရန် ဉီးစားပေး လုပ်ဆောင်ရမည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များလေ့လာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနနယ်ပယ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဂေဟဗေဒစနစ်ခွဲခြားပုံများ၊ အခြေခံသဘာဝအရင်းအမြစ်များ၏ ဖြစ်တည်ပုံသဘောတရားများ၊ ရာသီဉတုနှင့်မိုးလေဝသဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ သဘာဝဂေဟဗေဒစနစ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဂေဟဗေဒစနစ်တွင် ဆက်စပ်ပါဝင်နေသောအကြောင်းအရာများ၊ သဘာဝတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ရေသံသရာ၊ ကာဗွန်သံသရာ၊ အပင်အာဟာရသံသရာ၊ စီမံခန့်ခွဲ့မှုများအကြောင်းနှင့် ဉီးစားပေး ချမှတ်လုပ်ဆောင်သင့်သည့် သုတေသနနယ်ပယ်များအကြောင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဌာနစုတာဝန်ခံ(စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးနှင့် ဈေးကွက်သုတေသနဌာနစု)မှ စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝ အရင်းအမြစ်များစီမံထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းမှချမှတ်ထားသည့် ဉပဒေ၊ မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သုတေသနပြု လေ့လာစရာ စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒရေးရာပြဿနာများ၊ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများကို လည်းကောင်း၊ ဌာနစုတာဝန်ခံ (ပဲမျိုးစုံသီးနှံသုတေသနဌာနစု)မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေး ဂေဟဗေဒစနစ်ခွဲခြားပုံအမျိုးမျိုး၊ ဂေဟစနစ်တစ်ခုချင်းစီ၏ မိုးလေဝသအခြေအနေ၊ မြေအမျိုးအစား၊ စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံ၊ စိုက်ပျိုးရာသီ၊ စိုက်နည်းစနစ်များ၊ စိုက်ပျိုးသင့်သော သီးနှံပုံစံများကိုလည်းကောင်း၊  ဌာနစုတာဝန်ခံ(ရေအသုံးချရေးသုတေသနဌာနစု)မှ စိုက်ပျိုးရေး သဘာဝအရင်းအမြစ်မှတ်တမ်းများစီမံခန့်ခွဲခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ‌ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဆိုးကျိုးများ၊ ရာသီဉတုဆိုင်ရာ အနာဂတ်အခြေအနေနှင့် လေ့လာဆောင်ရွက်သင့်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ရာသီဉတုဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးခန့်မှန်းချက်များအကြောင်း၊ ကောက်ယူစုဆောင်းရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့် ရရှိနိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များ၊ မှတ်တမ်းများတွက်ချက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အသုံးချခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ဗဟုသုတ များကိုလည်းကောင်း၊ ညောင်ဉီးစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံမှ သုတေသနပညာရှင်တစ်ဉီးမှလည်း စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် “ခေတ်မီနည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ် (Geographic Information System-GIS) နှင့် Remote Sensing ကိုအသုံးပြုရန် အခြေခံအကြောင်းအရာများ၊ အသုံးပြုသည့်နယ်ပယ် နှင့် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရရှိနိုင်မည့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ စိုက်ပျိုးရေး သဘာဝအရင်းအမြစ်များလေ့လာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော Crop Modeling အကြောင်းအရာများကို လည်းကောင်း အသီးသီး သင်ကြားပို့ချခဲ့ကြပါ သည်။        

တစ်ရက်တာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်းအမြစ်များ လေ့လာရေး ဌာနစု၏ အရေးပါပုံကိုနားလည်လာခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို တိကျစွာသတ်မှတ် လာနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ထိရောက်စေမည့် သုတေသနစီမံချက်များရေးဆွဲရန် အထောက်အကူ ဖြစ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စိုက်ပျိုးရေးသဘာဝအရင်း အမြစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများနှင့်မူဝါဒရေးရာများကို သိရှိနားလည်စေခြင်း၊ မှတ်တမ်းစီမံထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ခေတ်မီနည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းတို့ကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် သုတေသနဝန်ထမ်းများအတွက် အကျိုးရှိသော သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဉီးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သင်တန်းပို့ချပေးမည့် ဆရာ/ဆရာမများနှင့် သုတေသနဗဟိုဌာန၊ သုတေသနဌာနစုများမှ သင်တန်းသား(၁၇)ဉီး တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။