အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ သမိုင်းအကျဉ်း

          ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ မဟာဌာနခွဲ တစ်ခုအဖြစ် တိုးချဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဥပစာသိပ္ပံ(ခ)တန်း အောင်မြင်သူများကို လေးနှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး အောင်မြင်သူများကို B.Sc (Veterinary) ဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

          ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် “တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ဆေးကုသရေးတက္ကသိုလ်” အမည်ဖြင့် သီးခြား တက္ကသိုလ် တစ်ခုအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ကာ (၆)နှစ်သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ပါက B.V.S. (Bachelor of Veterinary Science ) ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

          ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့မှ ပျဉ်မနားမြို့နယ်၊ ရေဆင်း သို့ ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားခဲ့သည်။

          ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ (B.V.S)မှ (B.V.Sc) ဘွဲ့အဖြစ် ပြောင်းလဲ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခှနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ လွဲပြောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

          ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်အမည်ကို “မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်” (University of Veterinary Science) ဟု ပြောင်းလဲမှည့်ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ သင်တန်းကာလကို (၆) နှစ် မှ (၅)နှစ်သို့ ပြောင်းလဲ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။

          ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ(၂၅၀)ဦးအထိ တိုးမြှင့်လက်ခံ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ် မှစ၍ ပညာသင်ကာလကို (၅) နှစ်မှ (၆) နှစ်သို့ ပြန်လည် တိုးမြှင့် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ် မှစ၍ တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာရပ်များ ကိုသာ အထူးပြုသင်ကြားသော “တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ (Doctor of Veterinary Medicine)” (၆)နှစ် သင်တန်း နှင့် မွေးမြူရေးပညာရပ်များကိုသာ အထူးပြု သင်ကြားပေးသော “မွေးမြူရေးပညာဘွဲ့ (Bachelor of Animal Science)” (၄)နှစ်သင်တန်းဟူ၍ သီးခြားစီ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။

 

တက္ကသိုလ်၏ မျှော်မှန်းချက်

(၁)     မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်အား နိုင်ငံတကာ အသိမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်၊

(၂)  ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စွန့်ဦးတီထွင်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မှုတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးသိပ္ပံပညာရပ်အား အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ စံအဆင့်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်မှု အဆင့်များသို့ ရောက်ရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

          နိုင်ငံတော်၏ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားဖြစ် မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း များနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များနှင့် မွေးမြူရေးပညာရှင်များ ပေါ်ထွက် လာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 (၁)    စီးပွားဖြစ် မွေးမြူထုတ်လုပ်သော တိရစ္ဆာန်များ၊ အိမ်မွေးအဖော်ပြု တိရစ္ဆာန်များနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များတို့နှင့် ပတ်သက်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များ မွေးထုတ် ပေးခြင်း၊

(၂)      နိုင်ငံတော်၏ သားငါးကဏ္ဍ မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ စီးပွားဖြစ် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များတွင် ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍမှပါဝင်မည့် မွေးမြူရေးပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊

(၃)     နိုင်ငံတော်၏ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)     ရည်ရွယ်ချက်တူညီသော ပြည်တွင်းပြည်ပတက္ကသိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     တိရစ္ဆာန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး၊ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါများ နှင့် တိရစ္ဆာန်မှ လူသို့ ကူးစက် တတ်သော ရောဂါများ တားဆီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လူထု ပညာပေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊

(၆)     ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့် အသိပညာများ အမြဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နေစေရန် အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ညီလာခံများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း၊

(၇)     ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီ၍ အာဆီယံဒေသ အတွင်းရှိ မွေးမြူဆေးကုတက္ကသိုလ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊

(၈)     သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကာလတို၊ ကာလရှည်၊   ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ စေလွှတ်ပေးခြင်း၊ 

 

မူဝါဒ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သားငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိလာစေရေး အတွက် အထောက်အကူပြု ဗဟိုဌာနကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဌာနများ

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်အား ပါမောက္ခချုပ်ရုံးနှင့် ဌာနခွဲ (၂၉) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

 1. ပါမောက္ခချုပ်ရုံး
 2. ဆေးပညာဌာန
 3. မွေးမြူရေးပညာဌာန
 4. ခွဲစိတ်ကုပညာနှင့် မျိုးပွားပညာဌာန
 5. ဆေးဝါးဗေဒနှင့် ကပ်ပါးဗေဒဌာန
 6. ရောဂါဗေဒနှင့် အဏုဇီဝဗေဒဌာန
 7. ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ဇီဝဓာတုဗေဒဌာန
 8. ခန္ဓာဗေဒဌာန
 9. တိရစ္ဆာန်အာဟာရဗေဒဌာန
 10. မျိုးရိုးဗီဇနှင့်တိရစ္ဆာန်သားစပ်ပညာဌာန
 11. တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာဌာန
 12. ငါးမွေးမြူရေးနှင့် ငါးရောဂါဗေဒဌာန
 13. နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန
 14. တိရစ္ဆာန်ကုဆေးရုံ
 15. သရုပ်ပြမွေးမြူရေးခြံများဌာန
 16. မြန်မာစာဌာန
 17. အင်္ဂလိပ်စာဌာန
 18. သင်္ချာဌာန
 19. ရူပဗေဒဌာန
 20. ဓာတုဗေဒဌာန
 21. သတ္တဗေဒဌာန
 22. ရုက္ခဗေဒဌာန
 23. စာကြည့်တိုက်ဌာန
 24. သင်တန်းရေးရာဌာန
 25. ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန
 26. ငွေစာရင်းဌာန
 27. အင်ဂျင်နီယာဌာန
 28. နယ်မြေဌာန
 29. ကွန်ပျူတာဌာန

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ Website ဖြစ်သော www.uvs.edu.mm တွင် သိရှိလေ့လာနိုင်ပါသည်