အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်း   

၁။        ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို နိုင်ငံတော်ပိုင် ရေနေသယံဇာတများထိန်းသိမ်းရေး၊ နိုင်ငံအတွင်းငါးရိက္ခာများ ဖူလုံစွာ စဉ်ဆက်မပြတ်စားသုံးနိုင်ရေးနှင့် ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများကို ပြည်သူအများအားဖြန့်ဝေနိုင်ရေး များကိုဦးတည်ချက်ထားရှိပြီးဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။        ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ မြေယာကျေးလက်ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ငါးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းဌာနခွဲ တစ်ခုအဖြစ် အရာထမ်း(၆)ဦး၊ အမှုထမ်း (၇၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း(၇၆)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၄)ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြေယာကျေးလက် ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းအောက်မှ သီးခြားဌာနကြီးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လျက် ညွှန်ကြားရေးမှူးဝန် (၁)ဦး အုပ်ချုပ်သော ငါးလုပ်ငန်းဌာနခွဲအဖြစ် တိုးမြှင့်၍ အရာထမ်း (၉)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၈၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၂)ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။        အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ပေါ်လာပြီးနောက် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့မှစတင်၍ ငါးလုပ်ငန်းဌာနခွဲကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဟု ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြီး ဌာနအကြီးအကဲအနေဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ တာဝန်ယူ၍ အရာထမ်း(၉)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၈၃)ဦးဖြင့်ပင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ခွန်များကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းစီမံချက်၏ ယာယီလုပ်ငန်းစီမံချက်အင်အားကို အမှုထမ်းရာထူး (၂၁၆)နေရာဖြင့် ၁၉၈၄-၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆-၁၉၈၇ ခုနှစ်အတွင်း ယာယီဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့လုပ်အားနေရာချထားရေးအဖွဲ့ လက်အောက်ရှိ ငါးပြတိုက်သည် ၄င်းဝန်ထမ်းအင်အား(၈၉)ဦးဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန လက်အောက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပါသည်။ 

၄။        နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူပြီး နောက်ပိုင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို တိုးတက်များပြားလာသော လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ် စေရန် အရာထမ်း(၁၀၃)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၂၅၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၃၅၄)ဦးဖြင့်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစတင်၍ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေလုပ်ငန်းလက်အောက်တွင်ရှိသော ငါး/ပုစွန်ကြွယ်ဝမှုလေ့လာရေးဌာနစု၊ သုတေသနနှင့် စမ်းသပ်မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေးဌာနစု၊ ရေလုပ်ငန်းလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနစုတို့သည် ၄င်းတို့၏ဝန်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း (၁၂၉)ဦးဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်အောက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပါသည်။

၅။        ထို့နောက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စက်မှု စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အသက်မွေးပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်းများကို မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမှုထမ်း(၈၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၄)ဦး တို့အား (၁-၁-၁၉၉၇)ရက်နေ့မှစ၍ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ အတွင်း အင်အားသွတ်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၆။        ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် အရာထမ်း(၁၉၁)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၆၃၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၈၂၉)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်း(၅)ဦး၊ အမှုထမ်း (၆၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၇၁)ဦးကို တိုးချဲ့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် အရာထမ်း(၁၉၆)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၇၀၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၀၀)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလတွင် အရာထမ်း(၃၆၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၂၁၀၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၄၆၉)ဦးဖြင့် ထပ်မံပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်(Vision)

ငါးလုပ်ငန်းရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ ငါးလုပ်ငန်း ကို အခြေခံ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်မျှော်မှန်းပါသည်။

ရည်မှန်းချက်(Objectives)

(က)    စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်နှင့်အညီ ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ဆီလျှော် သည့် ဥပဒေနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်။

 ()    အရည်အသွေးပြည့်မီသော ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များရရှိရေးနှင့် စာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်းများကို သတ်မှတ် အညွှန်းကိန်းများနှင့်အညီ ကောက်ယူရေး ဆောင်ရွက်စေရန်။

 ()    ငါးလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု(Fisheries Co-management)နှင့် ဂေဟစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော ငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု (Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management) အား စနစ် တကျ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန်။

 ()   ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်(GAqP) အပါအဝင်ခေတ်မီနည်းစနစ်များဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။

 ()    ငါးသယံဇာတများ ရေရှည်ထုတ်ယူ အသုံးချနိုင်ရေးကို ရှေ့ရှုသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ၊အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရန်။

()     စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ ပြည့်မီ စေရန်။

 

မူဝါဒ(Policy)

          ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း စေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ(Plans)

(က)    ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက်ဌာန၏ မူဝါဒများနှင့်ကိုက်ညီသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက် မည်။

 ()    တည်ဆဲငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေများ (သို့မဟုတ်) ခေတ်နှင့်အညီ ပြုပြင် ရေးဆွဲထားသော ငါးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဥပဒေများအား နိုင်ငံတကာပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးဆောင်ရွက် မည်။

()     ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက် အလက်များအား ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ သတ်မှတ် အညွှန်း ကိန်းပုံစံများနှင့် အညီ ပြုစုဆောင်ရွက်မည်။

 ()   အရည်အသွေးပြည့်မီသောငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူနိုင်ရေး အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှလည်း နည်းပညာအကူအညီရယူ ဆောင်ရွက် မည်။

 ()    ငါးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Fisheries Co-management) နှင့် ဂေဟစနစ်ကို မထိ ခိုက်စေသော ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management) အား စနစ်တကျမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် တိကျသည့်လုပ်ငန်းမူဘောင်များ လေ့လာရေးဆွဲဖော်ထုတ် မည်။

 ()    ငါးလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ( Fisheries Co-management ) နှင့် ဂေဟစနစ်ကို မထိခိုက်စေ သော ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management) ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊အမျိုးသမီး များ၏ အခန်းကဏ္ဍ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နည်းပညာများ ဖြန့်ဖြူး ပေးခြင်းဆောင်ရွက်မည်။

 ()   တရားမဝင်ငါးဖမ်းဆီးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမျိုးသားငါးလုပ်ငန်းစီမံချက် {National Plan of Action (NPOA) - Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU)}အားအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။

 ()    နိုင်ငံတကာ၊အာဆီယံနှင့်ဒေသတွင်း ကတိကဝတ်များ၊ပြဌာန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းဆောင်ရွက်မည်။

 (စျ)    ရေချို၊ ရေငန်သယံဇာတအရင်းအမြစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး နယ်နိမိတ်များ တိုးချဲ့ သတ်မှတ် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။

()     ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူပြု ဆောင် ရွက်မည်။

()     အရည်အသွေးမြင့် ငါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ တင်သွင်းခြင်းနှင့် မျိုးဗီဇမြှင့် ငါးမျိုးစိတ် ထုတ်လုပ် ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်။

 ()    တိုင်းရင်းငါးမျိုးများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုတေသနပြု သားဖောက်မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဆောင်ရွက် မည်။

 ()    ရေချိုရေငန် ငါး/ပုစွန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ဌာန၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။

 ()    ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ငါးမျိုးစိတ်များနှင့်မွေးမြူရေးနည်းစနစ်များ ဖော် ထုတ် ဆောင်ရွက်မည်။.

()    ငါး/ပုစွန်ရောဂါများကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်။

 ()   ငါးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင်အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဖော်စပ်စာများထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေး အားပေး ဆောင် ရွက်မည်။

 ()   လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း၊ အကြိုလုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

()      မြန်မာ့ပင်လယ်နှင့်ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်များတွင် ငါးသယံဇာတတည်ရှိမှုသုတေသန ပြုဆောင် ရွက်မည်။

 ()     ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော သုတေသနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင် ဆောင် ရွက် မည်။

 ()     မျိုးသုဉ်းရှားပါးစာရင်းဝင်ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ၄င်းတို့နေထိုင်ကျက်စားရာဒေသများအား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်။

 ()     ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

 ()     ရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ စျေးကွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏အပင်၊တိရစ္ဆာန်၊သားငါး၊သက်ရှိသက်မဲ့ တို့၏ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တင်ပို့ နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်။

()      ရေထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းနိုင်ငံများ၏ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့် အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင် ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံ များအား ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၏ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲရေး လက်စွဲစာစောင် (Official Control Manual) အရကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်မည်။

 ()    အသေးစားနှင့် အလတ်စားရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်နှင့် အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုး လာစေရေးနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည်။

 ()     ရေထွက်ပစ္စည်း အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် (ISO: 17025) ရရှိထားသော ဓါတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ မြှင့်တင်ခြင်းကို ဆောင် ရွက်သွားမည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံ

     ဌာနဖွဲ့စည်းပုံအရ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (၁၉)ဦး အပါအဝင်အရာထမ်း(၃၆၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၂၁၀၄)ဦးစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား( ၂၄၆၉)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

      ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ရေသယံဇာတဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် စီမံရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊ မွေးမြူရေးဌာနခွဲ၊ ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အခွန်ဌာနခွဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲဟူ၍ ဌာနခွဲကြီး(၄)ခု ၊ ဌာနစု(၁၅)စုတို့ဖြင့် မြန်မာပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား လက်ရှိကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

Link to: http://www.dof.gov.mm