အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

ကြော်ငြာ

၁။     စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြု ရန်အတွက်  အောက်ပါပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများကို တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

(က)    ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း            (၁၀)မျိုး        

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများဖွင့်လှစ်ခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်-

                (က)       တင်ဒါနောက်ဆုံးလက်ခံမည့်           - (၉-၅-၂၀၂၂)(၁၅:၃၀)နာရီ

                             နေ့ရက်၊အချိန်

                (ခ)         တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည့်နေ့ရက်၊အချိန်   - (၁၀-၅- ၂၀၂၂)(၁၀:၀၀)နာရီ

                (ဂ)         တင်ဒါဖွင့်ဖောက်လက်ခံမည့်နေရာ    -ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ

၃။      ပစ္စည်းများ၏ စျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာပုံစံများအား (၂၆-၄-၂၀၂၂) မှ (၅-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့ အထိ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၆) တွင်ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း ၀၆၇--၄၁၈၅၃၁ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန