အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၁။    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၊ မြေယာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယန္တရားကြီးများ၊ လက်တွန်းထွန်စက်များ၊ တာယာ၊

ဘက္ထရီနှင့် ထွန်ယက်ကိရိယာ အပိုပစ္စည်းများ၊ စက်ဆီ/ ချောဆီများအားမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၂။    တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်   -   (  ၁၃ . ၁၁ .၂၀၁၈)ရက်မှ( ၇. ၁၂.၂၀၁၈) (၁၂:၀၀)နာရီထိ

၃။   တင်ဒါပိတ်ရက်                   -    ( ၇. ၁၂ .၂၀၁၈)ရက်၊ နေ့လယ် ၁၂:၀၀ နာရီ

၄။     အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၀)၊ နေပြည်တော်၊

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၃၁၂၄၂ နှင့် ၀၆၇-၃၄၃၁၂၄၃ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန