အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ သီးထပ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် သီးနှံစိုက်ဧရိယာများ စိုက်ပျိုးရေဖူလုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်

c