အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကောက်စိုက်စက်နောက်တွဲမျိုးစေ့ချကိရိယာဖြင့် အစိုသမန်းပြင်၌ မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးခြင်း သရုပ်ပြပွဲ ကျင်းပ

139