အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားနှင့် ပထမအကြိမ် မွေးမြူရေးသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ

၁၆