အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

အထွက်နှုန်းမြင့်မားပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော သုံးလိုင်းစပ် သက်လတ် ပြောင်းဖူးစပ် မျိုးသစ် တောင်သူများထံ ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်။

6.3.2023