အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

အမှတ်(၄၆)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ပွင့်ဖြူမြို့မှ မြေခွဲကိရိယာ Subsoiler ဖြင့် မြေလွှာခွဲခြင်း သရုပ်ပြပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမှတ်(၄၆)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ပွင့်ဖြူမြို့မှ (၁၅-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ ကံသာကြီးကျေးရွာတွင် မြေခွဲကိရိယာ Subsoiler ဖြင့် မြေလွှာခွဲခြင်း သရုပ်ပြပွဲကို နံနက်ပိုင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သရုပ်ပြပွဲသို့ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဦးစီးဌာနမှူး၊ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စိတ်ပါ ဝင်စားသူ တောင်သူ(၃၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။