အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း

စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာ

၁။        ကျေးလက်နေပြည်သူများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးရန်၊ မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားစေရန်နှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်နှင့်အာဟာရပြည့်ဝစေရန်ရည်မှန်း၍ မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။        ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာမူဘောင်ပါ စဉ်ဆက်မပြတ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူဗဟိုပြုအသွင်ဖြင့် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ယခင်ကောက်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းများအရကျေးလက်အိမ်ထောင်စု (၇၅%)ခန့်သည် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အတိုးမဲ့ချေးငွေ (သို့မဟုတ်) အတိုးနည်းချေးငွေများလိုအပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ကျေးလက်ဆင်းရဲသားပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၃။        မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ-

(က)     အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရန်နှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန်၊

( ခ)      တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်နှင့် အာဟာရပြည့်ဝစေရန်၊

(ဂ)       လည်ပတ်ရန်ပုံငွေစနစ်တွင် အဖွဲ့မှ သဘောတူသောအတိုးငွေထည့်ဝင်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အခက်အခဲများကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းလာနိုင်စေရန်၊

(ဃ)     ကျေးလက်လူထု၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန်နှင့်မမျှော်မှန်းနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ပါကတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားကောင်းသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများပေါ်ပေါက်လာစေရန်။

စီမံကိန်းဧရိယာ

၄။        ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး(၁၄)ခုနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း(၁)ခု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ(၅)ခုတို့ရှိခရိုင်(၇၀)မှ မြို့နယ်ပေါင်း (၂၈၈)မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ(ယူနစ်)

          (၆၄၉၇)၊အကျိုးပြုကျေးရွာပေါင်း(၇၇၉၀)ရွာခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းကာလ

၅။        စီမံကိန်းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေမှာအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကျေးရွာ(ယူနစ်) - ၁၄၅၀ ရွာ၊

( ခ)      ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကျေးရွာ(ယူနစ်) - ၃၀၀၀ ရွာ၊

( ဂ)      ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကျေးရွာ(ယူနစ်) - ၂၁၀၇ ရွာ။

ရန်ပုံငွေပမာဏ

၆။        ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် ကျပ်သိန်း(၃၀၀)နှုန်းဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိစုစုပေါင်းကျပ်(၁၉၆.၇၁)ဘီလီယံဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်း၏ အဓိကဝိသေသများ

၇။        စီမံကိန်း၏ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများမှာ-

(က)     လည်ပတ်ရန်ပုံငွေသည် ကျေးရွာပိုင်၊ အများပိုင်ငွေကြေးတစ်ရပ်ဖြစ်ခြင်း၊

( ခ)      ရန်ပုံငွေနှင့်အတိုးရငွေများကိုကျေးရွာကော်မတီထံသို့သာပြန်လည်ပေးဆပ်ရခြင်း၊

( ဂ)      ရန်ပုံငွေကိုကျေးရွာလူထုမှကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊ အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း၊

(ဃ)     ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အများသဘောတူညီချက်ဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊

( င)      လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ အတိုးပေးသွင်းမည့် ကာလကိုသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း၊

( စ)      ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် ဆင်းရဲမှုကိုလျော့ချလာနိုင်ခြင်း၊

(ဆ)     ကျေးရွာအဆင့်တွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

( ဇ)      တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

(ဈ)      ကျား/မ တန်းတူညီမျှပါဝင်သောအလေ့အကျင့် ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊

(ည)     ကျေးရွာလူထုနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သောအလေ့အကျင့်ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း။

စီမံကိန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

၈။        စီမံကိန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-

(က)   ​ကျေးလက်နေမိသားစုများဝင်ငွေတိုးပွားလာခြင်း၊

( ခ)    ဒေသခံပြည်သူများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် နည်းပညာများရရှိလာခြင်း၊

( ဂ)    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတိုးတက်လာခြင်း၊

(ဃ)   အသေးစား၊အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊

( င)    စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျ စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများရရှိလာခြင်း၊

( စ)    ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း၊

(ဆ)    အသိဉာဏ်နှင့် ဗဟုသုတများတိုးပွားလာခြင်း၊

( ဇ)    အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်မားလာခြင်း၊

( စျ)   နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြည်သူဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် အောက်ခြေအဆင့်မှတင်ပြချက်များကိုအကောင် အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း။

ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

၉။        စီမံကိန်းချေးငွေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ မီးလင်းရေး၊ ကျေးရွာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

စီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်း

၁၀။      စီမံကိန်းကျေးရွာများရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်၍ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များနှင့်နေပြည်တော်ကောင်စီ၊လွှတ်တော်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးပြီးအောက်ဖော်ပြပါ ဦးစားပေးရမည့်အချက်များအပေါ် မူတည်၍ စိစစ်ရွေးချယ်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)     ဆင်းရဲသောကျေးရွာ၊

( ခ)      စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အလားအလာရှိသောကျေးရွာ၊

( ဂ)      တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်း(အရက်ပုန်း၊ လောင်းကစား၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ခြင်း)၊

(ဃ)     ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ၏စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ (ကျေးရွာများ၏စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုလားစွာတင်ပြတောင်းဆိုမှု)၊

( င)      လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့မှုနှင့် နယ်မြေလုံခြုံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊

( စ)      အိမ်ခြေအနည်းဆုံး(၈၀)နှင့် အထက်ရှိသောကျေးရွာ။ (အကယ်၍အိမ်ခြေ(၈၀) အောက် လျော့နည်းပါကအုပ်ချုပ်မှုလွယ်ကူသည့် နီးစပ်ရာကျေးရွာများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းရမည်။)

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း                                                                                  

၁၁။      မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့် နှင့်ကျေးရွာအဆင့်တို့တွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအသီးသီးအားအောက်ပါ အတိုင်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်-

           (က)      ပြည်ထောင်စုအဆင့် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီ၊

           ( ခ)       ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးမြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊

           ( ဂ)       ခရိုင်မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊

           (ဃ)     မြို့နယ်မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊

           ( င)       ကျေးရွာမြစိမ်းရောင်ရန်ပုံငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့်ကျေးရွာမြစိမ်းရောင်ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ။

မြစိမ်းရောင်ရန်ပုံငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၂။      ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေအနည်းအများနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ မြစိမ်းရောင်ရန်ပုံငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီအားကျေးရွာလူထုမှအများသဘောတူမဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ထားသောအမျိုးသမီးဦးရေထက်ဝက်ပါသည့် ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ် (၇/၉/၁၁)ဦးစသည်ဖြင့် ကျေးရွာရန်ပုံငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီတို့ကိုဖွဲ့စည်း၍ ယင်းကော်မတီတို့မှ ရန်ပုံငွေကိုစီမံခန့်ခွဲပါသည်။

မြို့နယ်အဆင့်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၃။      မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

            လုပ်ငန်းစဉ် (၁)            =>မြို့နယ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊

            လုပ်ငန်းစဉ် (၂)                        =>မြို့နယ်စုံညီအစည်းအဝေးဖြင့် ကျေးရွာရွေးချယ်တင်ပြခြင်း၊

            လုပ်ငန်းစဉ် (၃)            =>ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊

            လုပ်ငန်းစဉ် (၄)            =>သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၅)           =>မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် စီမံကိန်းငွေစာရင်းရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၆)           =>ကျေးရွာငွေစာရင်းသို့ ရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၇)            =>ချေးငွေအဆိုပြုလွှာများကွင်းဆင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း၊    အကြံပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၈)           =>စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ခရိုင်/ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့တင်ပြခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၉)           =>စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများစစ်ဆေးခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၁၀)         =>ကျေးရွာအဆင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုဆန်းစစ်သုံးသပ်ပွဲကျင်းပခြင်း။

ကျေးရွာအဆင့်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။      ကျေးရွာအဆင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ထောင်စုတစ်ခု၏ ရွေးချယ်ခံကော်မတီဦးရေမှာ (၁)ဦးဖြစ်ပြီးဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

            လုပ်ငန်းစဉ် (၁)            =>ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊

            လုပ်ငန်းစဉ် (၂)                        =>စီမံကိန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း၊

            လုပ်ငန်းစဉ် (၃)            =>မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၄)            =>အတိုးနှုန်း၊ ချေးငွေပမာဏ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၅)           =>ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများသို့ အသိပေးကြေငြာခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၆)           =>ချေးငွေအဆိုပြုလွှာများတောင်းခံခြင်းနှင့် စိစစ်အတည်ပြုခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၇)           =>စိစစ်ပြီးချေးငွေအဆိုပြုလွှာများအားမြို့နယ်ကော်မတီသို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၈)           =>ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခြင်း၊

           လုပ်ငန်းစဉ် (၉)           =>ချေးငွေနှင့် အတိုးကောက်ခံခြင်း၊ ချေးငွေစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

          လုပ်ငန်းစဉ် (၁၀)         =>လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်း၊စာရင်းပြုစုခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊

          လုပ်ငန်းစဉ် (၁၁)         =>ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ စီမံကိန်းသုံးသပ်ခြင်း။

ကဏ္ဍအလိုက် စီမံကိန်းအကျိုးခံစားရရှိမှုများ

၁၅။      မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ဇူလိုင်လအထိအတိုးရငွေစုစုပေါင်းငွေကျပ်(၁၉၂၈၁.၂၅၄)သန်းဖြစ်ပြီးချေးငွေလည်ပတ်မှုအခြေအနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမျိုးအစား

အိမ်ထောင်စု

ကျပ်သန်း

ရာခိုင်နှုန်း

စိုက်ပျိုးရေး

၂၆၉၆၀၉

၇၃၉၄၂.၂၄

၅၁.၄၃

မွေးမြူရေး

၂၁၂၅၃၉

၄၆၀၄၆.၆၄

၃၂.၀၃

ရေလုပ်ငန်း

၁၉၃၂၃

၃၇၁၁.၈၀

၂.၅၈

မီးလင်းရေး

၁၈၇၄

၄၇၃.၅၅

၀.၃၃

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း

၇၄၀၀

၂၁၂၉.၆၃

၁.၄၈

အရောင်းအဝယ်

၄၆၂၆၆

၁၃၁၁၃.၉၇

၉.၁၂

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

၂၀၄၅၄

၄၃၅၅.၉၇

၃.၀၃

 

စုစုပေါင်း

၅၇၇၄၆၅

၁၄၃၇၇၃.၈၀

၁၀၀.၀%

 

 

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၆။      မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကျေးရွာ (၉၀၈)ရွာနှင့် စီမံကိန်းဝင်မဟုတ်သောကျေးရွာ (၉၅)ရွာ၊ကျေးရွာစုစုပေါင်း(၁၀၀၃)ရွာရှိအိမ်ထောင်စု (၁၀၀၃၀)တို့တွင် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် SPPRG ၊ ECO.Devအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးအောက်ပါ တို့ကိုသုံးသပ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်-

(က)     ကောက်ယူခဲ့သောစစ်တမ်းကိုအခြေခံအချက်အလက်များအဖြစ် အသုံးပြု၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စစ်တမ်းထပ်မံကောက်ယူ၍ တိုးတက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်း ၊

( ခ)      ကျေးလက်ပြည်သူများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် မတည်ရင်းနှီးငွေလိုအပ်ချက်ကိုစီမံကိန်းမှ အဓိကပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း၊

( ဂ)      စီမံကိန်းကျေးရွာများတွင် အိမ်ထောင်စု(၉၀%)သည် ၎င်းတို့တင်ပြသည့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသာသုံးစွဲသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ ကိုထိရောက်စွာစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်း၊

(ဃ)     စီမံကိန်းမှသက်သာသောအတိုးနှုန်းဖြင့် မတည်ရင်းနှီးငွေများရယူနိုင်သည့်အတွက် ကျေးရွာများတွင် .အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်စွာချေးငွေရယူမှုများသိသာစွာလျော့နည်းသွားပြီးကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် အကြွေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့နည်းလာခြင်း၊

( င)      အိမ်ထောင်စုတစ်စုချင်း၏ ပျမ်းမျှဝင်ငွေသည် စီမံကိန်းကာလအပေါ်မူတည်၍ လစဉ် တိုးတက်လာပြီးစီမံကိန်းကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေမှာတိုးပွားလာကြောင်းစာရင်းအင်းနည်းအရသုံးသပ်တွေ့ရှိရခြင်း၊

( စ)      စီမံကိန်းမှ တည် ရင်းနှီးငွေများရရှိလာသဖြင့် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေရရှိသောနည်းလမ်းများပိုမိုများပြားလာကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်း၊

(ဆ)     စီမံကိန်းကျေးရွာများတွင် အမျိုးသားများ (၃၂.၈%)အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းသစ်များပိုမိုရရှိလာခြင်း၊

( ဇ)      စီမံကိန်းကျေးရွာများတွင် ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများနည်းပါးလာခြင်း၊ (စီမံကိန်းစတင်စဉ်တွင် ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၆.၉%) ရှိသော်လည်းစီမံကိန်း (၆)လ ကြာမြင့်ချိန်တွင် (၂၆.၉%) သို့လျော့ကျသွားခြင်း၊

(ဈ)      ကျေးရွာသူ/သား(၅၇%) သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ(၂၃.၂%)အထိတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းများချထားပေးနိုင်ခြင်း။