အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။      စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အနောက်ကြို့ကုန်းရပ်ကွက် ၊ မြေတိုင်းအမှတ်(၂/၂) ပေါ်ရှိ ရေလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မည့်အထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးသည့် ပလပ်စတစ်အိတ်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် မြေ( )ဧက  (၄၃၅၆၀စတုရန်းပေ)နှင့် ယင်းမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦ(၄၃၂၅၀ စတုရန်းပေ)တို့အား  BOTစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီများ သို့ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။      တင်ဒါအဆိုပြုလွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအားတစ်စုံလျှင် ၁၀ဝဝဝိ/ (ကျပ်တစ်သောင်း တိတိ)ဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနစု၊  ရုံးအမှတ်(၃၆) နေပြည်တော်တွင် ဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။

၃။

တင်ဒါလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်ပုံစံရောင်းချမည့် -

 

(က)

နေ့ရက်

-

(--၂၀၂၂ ) ရက်မှ( ၁၄  --၂၀၂၂ )ရက်အထိ။

 

( )

အချိန်

-

နေ့စဉ်ရုံးဖွင့်ချိန်များတွင် နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၅:၃၀) နာရီထိ။

 

( )

နေရာ

-

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ရုံးအမှတ်(၃၆) ပဏ္ဍိတလမ်း၊ နေပြည်တော်။

၄။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်  နေရာ          

-

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ရုံးအမှတ် (၃၆)

ပဏ္ဍိတလမ်း၊ နေပြည်တော်။

၅။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း

ရမည့် ရက်/အချိန်

-

(၁၂ - -၂၀၂၂ ) ရက်မှ(၁၆ - -၂၀၂၂ )ရက်အထိ။

နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၅:၃၀) နာရီထိ။

၆။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်မည့်                 

ရက်/အချိန်

-

(  ၂၀ - - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ

၇။     တင်ဒါကြော်ငြာအားဝန်ကြီးဌာန Website;www.moali.gov.mm တွင်လည်း ဖော်ပြ ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၈၄၇၄၊၀၉-၂၅၄ ၅၅၄ ၃၄၇ တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

                  တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

     စည်းကမ်းချက်များ