အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။      ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

          (က)   ဆရာ/မများအဆောင် အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း (၂) ထပ် (၁) လုံး

                   (၂၁၂’ x ၄၀’)

          (ခ)     ပါမောက္ခချုပ်ရုံးဟောင်းအကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း (၂) ထပ် (၁) လုံး

(၂၆၄’ x ၄၉’ x ၂၅’)

၂။       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေ့ရက်     - (၂၁.၄.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၆.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ

   နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ နေ့လည် (၃:၀၀) နာရီအထိ

၃။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ       - ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ ငွေကိုင်ဌာန

၄။      တင်ဒါအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရမည့် - (၂.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၆.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ ညနေ

နေ့ရက်နှင့် နေရာ                         (၄:၀၀) နာရီ၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊

  စီမံရေးရာဌာန

၅။      တင်ဒါဖွင့်ပွဲဆောင်ရွက်မည့်          - ထပ်မံ ကြေညာပါမည်။

နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် နေရာ

၆။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ စီမံရေးရာဌာန၊ ဖုန်း ၀၆၇ - ၃၄၁၆၅၁၃၊ ဌာနမှူး(စီမံ)ရုံးခန်းသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

                                                       တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်