အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ ဝါးတောကွင်းဧက (၃၀၀) အား နှစ်ရှည် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းရှင်/ကုမ္ပဏီများသို့ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။       တင်ဒါအဆိုပြုလွှာနှင့်စည်းကမ်းချက်များအားတစ်စုံလျှင် ၁၀ဝဝဝိ/-(ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) ဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနစု၊  ရုံးအမှတ်(၃၆) နေပြည်တော်တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။

တင်ဒါလျှောက်လွှာနှင့်စည်းကမ်းချက်ပုံစံရောင်းချမည့် -

 

(က)

နေ့ရက်

-

( ၃ - ၅ -၂၀၂၂)ရက်မှ(၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်အထိ။

 

(ခ )

အချိန်

-

နေ့စဉ်ရုံးဖွင့်ချိန်များတွင်နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၅:၃၀) နာရီထိ။

 

(ဂ )

နေရာ

-

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ နေပြည်တော်။

၄။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်  နေရာ           

-

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ် (၃၆)၊

ပဏ္ဍိတလမ်း၊ နေပြည်တော်။

၅။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ရက်/အချိန်

-

(၁၂ -၅-၂၀၂၂)ရက်မှ(၁၇-၅-၂၀၂၂)ရက်အထိ။

နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၅:၃၀) နာရီထိ။

၆။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်မည့်                  

ရက်/အချိန်

-

(၂၆ -၅ -၂၀၂၂)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ

၇။      တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာန Website;www.moali.gov.mmတွင်လည်းဖော်ပြပေးထား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၈၄၇၄ , ၀၆၇-၄၁၈၅၃၁ တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ