အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မွေးမြူရေးထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာလောက တိုးတက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

uvs