အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

05/03/24

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းနောင်သည် မတ် ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် တာဝန်ပြီးဆုံ

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်