အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ ထုတ်ဝေပြီး သီးနှံမျိုးများ

 

စဉ်

သီးနှံအုပ်စု

သီးနှံအမည်

အရေအတွက်

၁။

စပါး

 

၁၃၆

   

စပါး (OPV)

၁၃၂

   

စပ်မျိုးစပါး

 

 

 

 

၂။

နှံစားသီးနှံ

 

၄၀

   

စားပြောင်း

   

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

   

စပ်မျိုးပြောင်း

   

ဂျုံ

၁၆

   

နှံစားပြောင်း

၁၂

 

 

 

 

၃။

ဆီထွက်သီးနှံ

 

၃၉

   

မြေပဲ

၂၁

   

နှမ်း

၁၂

   

နေကြာ (OPV + စပ်မျိုး)

   

ပန်းနှမ်း

 

 

ဆူးပန်း

 

 

 

 

၄။

ပဲမျိုးစုံ

 

၄၆

 

 

ပဲတီစိမ်း

၁၂

 

 

မတ်ပဲ

 

 

ပဲစဉ်းငုံ

 

 

ကုလားပဲ

၁၀

 

 

ပဲပုပ်

၁၁

 

 

ပဲလွမ်း

 

 

 

 

၅။

စက်မှုသီးနှံ

 

၂၈

 

 

ဝါ

 

 

ကြံ

 

 

ဂုန်လျှော်

၁၃

 

 

ချဉ်ပေါင်လျှော်

 

 

ပီလောပီနံ

 

 

 

 

၆။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

 

 

 

ခရမ်းချဉ်

 

 

ကြက်ဟင်းခါး

 

 

ဟင်းစားပဲပုပ်

 

 

ရွှေဖရုံ

 

 

စုစုပေါင်း

၂၉၆