အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူများ၏ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များနှင့် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့် ကွင်းဆက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း စီမံကိန်းအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး တက်ရောက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူများ၏ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များနှင့် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့် ကွင်းဆက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း စီမံကိန်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်