အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်