အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံသည့် အသေးစား အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာရေး နှင့်အကျိုးစီးပွါး ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စေရေး အတွက် လိုအပ်ချက်များ ​ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေး

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံသည့် အသေးစား အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာရေး နှင့်အကျိုးစီးပွါး ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စေရေး အတွက် လိုအပ်ချက်များ ​ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေး