အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စားသုံးဆီဖူလုံရေးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နမူနာကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် “ကိုးသုံးလုံးမဟာသမာဓိရောင်းဝယ်ရေကုမ္ပဏီလီမီတက်၊ မြင်းခြံမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး” ၏ Contract Farming စနစ်ဖြင့် အောင်မြင်နေသော ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်လေ့လာလိုပါက Download ပြုလုပ်၍ လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ (ကိုးကား- ကိုးသုံးလုံး မဟာသမာဓိရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်)