အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

နိုင်ငံတော်အဆင့် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်း ကောက်ယူခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် အထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၃ ခုမှ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၁၄ မြို့နယ်တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

13