အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် တောင်သူများ ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်သော စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်း ကွင်းသရုပ်ပြပွဲကျင်းပ

12