အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မိုးစပါးရိတ်သိမ်းမည့် တောင်သူလယ်သမားများသို့ ကြိုတင်အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

၁။      ၂၀၂၃-၂၀၂၄ခုနှစ် မိုးစပါးများ ရိတ်သိမ်းကြရာတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက် (Combine Harvester) များအသုံးပြုပြီး ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းဖြင့် (က)အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း (ခ)အလေအလွင့်နည်းပါးခြင်း (ဂ)ဆန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း (ဃ)လူလုပ်အားအစားထိုး နိုင်ခြင်း၊ (င)စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ရောက်မီကတည်းက မိမိတို့၏ စက်များကို  ကြံ့ခိုင်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုများ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စနစ်တကျဆောင်ရွက် ထားကြရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃။      ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်မောင်းနှင်မည့် စက်မောင်းသူများအနေဖြင့် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ စက်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်မှသာ စပါးအလေအလွင့်နည်းမည်ဖြစ်၍ ကြိုတင်၍လေ့ကျင့် သင်ကြားထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ရိတ်သိမ်းရာတွင် စပါးများ အလေအလွင့်နည်းပါးစေရန်အတွက် စပါးရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့စက်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းမည့်လယ်ကွက်များအား မရိတ်သိမ်းမီ ရေကိုပြောင်စင်အောင် ထုတ်ထား ကြပြီး စက်မောင်းနှင်ရန်အတွက် သင့်တော်သည့် မြေအနေအထားရရှိအောင် ကြိုတင်ဆောင်ရွက် ထားကြရန်နှင့် စပါးများကို မောင်းညိုချိန်တွင် ရိတ်သိမ်းကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။      ပေါင်းများသောစပါးခင်းများ၊ လဲနေသောစပါးခင်းများကို ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းမည်ဆိုပါက အလေအလွင့်အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော စက်မောင်းသမားများဖြင့် ရိတ်သိမ်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။      သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်သူလယ်သမားများအပါအဝင် စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိုးစပါးများ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ ကြရာတွင် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နှင့် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနများနှင့် စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန များ သို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

                                                                                                                                                စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန