အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြည်တွင်းစားသုံးမှုသာမက မွေးမြူရေးထွက်ကုန် အခြေခံစားသောက်ကုန်ချော ထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးလာရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

141