အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်း ဆရာ/ဆရာမများအတွက် Grade-10 သင်ရိုး စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးအထူးပြုပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

24