အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာမည့် နေကြာသီးနှံ ဧရိယာအတွက် လိုအပ်လာမည့် မျိုးစေ့ပမာဏ ပြည့်မီအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုငရေး ကြိုးပမ်း

44