အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး အန္တရာယ် သတိရှိစေဖွယ်

17