အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကယားပြည်နယ်၏ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍကို အခြေခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်း

5