အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် စားသုံးသူပြည်သူများ အကျိုးရှိစေရန် စတုတ္ထအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်ဖြင့် မြေဆီလွှာနှင့် ရေတွင် ပါဝင်သည့် သတ္ထုများ စစ်ဆေးပြုစုမည်။

၅.၃.၂၀၂၃