အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် (၁၉) ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စကားဝိုင်း ကျင်းပ

talk show