အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

လက်ရှိမျိုးများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ကြံမျိုးသစ်များ ထုတ်ဝေနိုင်ရေး ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

သုတေသနလုပ်ငန်း‌ဆိုသည်မှာ ရပ်တံ့ထား၍ရသော လုပ်ငန်းများ မဟုတ်သောကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင် ရွက်ရေးသည် လွန်စွာအရေးပါလှပါသည်။ စိုက်ပျိူးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနသည် တောင်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် တိုက်ရိုက်အကျိုးဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုး သီးနှံများ အတွက် သုတေသနလုပ် ငန်းများကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သီးနှံအမျိုးမျိုးတို့၏ မျိုးသစ်များမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနများ ၊ နေရာဒေသ ၊ရေမြေရာသီဉတု စသည်တို့နှင့် လိုက်လျော ညီထွေရှိပြီး အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိစေနိုင်မည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဆိုင်ရာသုတေ သများအား စဉ်ဆက် မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ထိုသို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ဦးစီးဌာန စက်မှုသီးနှံနှစ်ရှည်ပင်များ သုတေသနဌာနခွဲ ကြံနှင့် သကြားထွက် သီးနှံသုတေသန ဌာနစု သည် သီးနှံမျိုးသစ်များ မွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသန လုပ်ငန်းများ အနက် မှ ၂၀၂၁ခုနှစ် မျိုးကူးစပ်ရာသီတွင် ကြံသီးနှံမျိုးကူးစပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ မျိုးကူးစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြံအထွက်နှင့် သကြားထွက်ကောင်းမွန်သော ကြံမျိူးသစ်များ ရရှိရန်နှင့်ကြံမှိုနှံ၊ ကြံအူနီရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အထွက်ကောင်း ကြံမျိုးသစ်များ ရရှိရန်ဆိုသည့်ရည်ရွယ် ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြံမျိုးကူးစပ်ရာတွင် မိဘမျိုး (၂၈) မျိုးကို အသုံးပြု ၍အတွဲပေါင်း (အဖို၊အမ) ၅၆တွဲကို မျိုးကူးစပ်ခဲ့ပြီး ရရှိခဲ့သောစပ်မျိူးစေ့များအား ပျိုးဘန်းများတွင် အပင်ဖောက်ခြင်းကို ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၂၂)ခုနှစ် မတ်လတွင် ကြံမျိုး လိုင်းသစ်များအား ပလက်စတစ် အိတ်များ အတွင်းသို့ရွေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ရာ မျိုးလိုင်းပေါင်း (၂၅၀၀၀)ကျော် ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမျိုးလိုင်းများအား မျိုးရွေးချယ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Family Selection & Individual Selection နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု ၍ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ သည့် မျိုးလိုင်း များကို (၃)နှစ်တာ ရွေးချယ်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ရွေးချယ်ရရှိသည့် မျိုးလိုင်းများအား အထွက်နှုန်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (Yield Assessment Trials) သုတေသနများကို နေရာဒေသအလိုက် သုတေသနပြု စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး (၂၀၃၀) ခုနှစ်တွင် လက်ရှိမျိုးများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ကြံသီးနှံမျိုးသစ်များကို ထုတ်ဝေသွားနိုင်ရေး စီမံချက်ထားရှိကာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း သိရှိရသည်။