အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့်ဖိုရမ် ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် ရေထွက်ကုန် ပြည်ပတင်ပို့မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး
ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့်ဖိုရမ် ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် ရေထွက်ကုန် ပြည်ပတင်ပို့မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်