အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် ဆည်ရေသောက်ဧရိယာများ နွေစပါးတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး သီးထပ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

66