အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၏ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားကျင်းပ

ရေဆင်းဘွဲ့နှင်း