အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြိတ်ဒေသ၌ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဧက (၂၀၀၀) ခန့် ရှိပြီး ဧက (၆၀၀) ခန့်သည့် GAqP ကျင့်စဉ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ

၈၉