အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပဲတီစိမ်းနှင့်နွေစပါးစီမံကိန်းနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ နေကြာတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်