အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

"အကျိုးတူလယ်ယာစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အကြိမ် (၂၀) မြောက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

Talk Show