အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ၏ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးခြင်း