အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို အခြေခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

၁၇