အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဒေါက်တာအောင်ကြီးက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ရုံးများနှင့် စာကြည့်တိုက်များအတွက် ၎င်းရေးသားသည့် စာအုပ် (၅၀၀) ပေးအပ် လှူဒါန်း

35