Skip to main content
x

ပိုးသတ်ဆေးကုမ္ပဏီများ သိရှိလိုက်နာရန်ကိစ္စ (၁)  

 

မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း    

 

ခွင့်ပြုသည့်ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း                      

 

ပိုးသတ်ဆေးကုမ္ပဏီများ သိရှိလိုက်နာရန်ကိစ္စ (၂)   

 

ပိုးသတ်ဆေးကုမ္ပဏီများ သိရှိလိုက်နာရန်ကိစ္စ (၃)  

 

ပိုးသတ်ဆေးကုမ္ပဏီများ သိရှိလိုက်နာရန်ကိစ္စ (၄)