(၃၁) မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီနည်းဥပဒေများ Download
(၃၂) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း Download
(၃၃) လယ်ယာမြေဥပဒေ Download
(၃၄) လယ်ယာမြေဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Download
(၃၅) လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေများ Download
(၃၆) စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ Download
(၃၇) မြေဩဇာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း Download
(၃၈) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် Download
(၃၉) မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း Download
(၄၀) တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ/အဖွဲ့များ (၅)ဖွဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှစ် Download

Pages

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >