အသေးစားစက်မှုလက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ပို့ချလျက်ရှိသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချရာတွင် သင်တန်းနည်းပြများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုတိုးတက် လာ စေရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Industrial Electrical Control Course - IECC (TOT) လျှပ်စစ်မွမ်းမံသင်တန်းကို T4 Link Training Center(Electrical & Electronics)နှင့် ပူးပေါင်း၍ စက်မှုလက်မှုဌာနခွဲ(နေပြည်တော်) တွင် (၃၁.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၈.၈.၂၀၁၉)ထိ(၇) ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ပို့ချ၍ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ ဝန်ထမ်း(၂၀)ဦးအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >