အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ နောက်ခံသမိုင်း

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကပင် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုဝန်ရုံးအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဌာနအဖြစ်သို့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း

တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူခဲ့သည်။၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း

အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၂၁.၂.၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ထပ်မံ ပြောင်းရွေှခဲ့ပြီး ၃၀.၃.၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် အိမ်တွင်း

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း သည်။၁၉၈၂  ခုနှစ်တွင် ရက်ကန်းကျောင်း (၁၄) ကျောင်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုစိုက်ပျိုး

ရေးနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနလက်‌အောက်မှ အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်တွင်း

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို ဦးစီးဌာနအဆင့် (၃) မှ ဦးစီးဌာနအဆင့် (၁) သို့ တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၅/၂၀၁၆)

၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်အရ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို အရာထမ်း (၂၇၀)ဦး၊ အမှုထမ်း (၈၈၅)  ဦး စုစုပေါင်း (၁၁၅၅) ဦးဖြင့်

ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(၁-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်နယ်၊ တိုင်းအားလုံးတွင် အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနရုံးများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ရက်ကန်းကျောင်းများကို  ရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသင်ကျောင်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊

ဆောင်းဒါးရက်ကန်းကျောင်းကို ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသိပ္ပံအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ယွန်းပညာကောလိပ်(ပုဂံ)ကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်

အစိုးရယွန်းထည်လုပ်ငန်းအတတ်သင်ကျောင်း အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ယွန်းသပ္ပံအဆင့်သို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ယွန်းပညာကောလိပ်အဆင့်သို့လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

မျှော်မှန်းချက် (Vision)

၁။         အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ၊ ပန်း(၁၀)မျိုးအပါအဝင် ရိုးရာ လက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေး

             ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)     အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း။

 (၂)    အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ အသေးစားစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းများကို မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းနှင့်

        ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

 (၃)    ယွန်းပညာကောလိပ် (ပုဂံ)၊ ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသိပ္ပံနှင့် ရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်းများ၊

        ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း။

(၄)     ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငွေကြေး၊ နည်းပညာ၊ ဈေးကွက် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၅)    သမဝါယမအသင်းများနှင့် အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို စက်မှု လက်မှုနည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီပေးခြင်း။

(၆)    သမဝါယမအသင်းများ၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်နိုင်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်နိုင်ရန်

         သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၇)    ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အကောင်

        အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၈)    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ

        ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။

(၉)    စားသောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်များ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပေးခြင်း။

(၁၀)  အသေးစားစက်မှုလက်မှုပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ

***ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသိပ္ပံ ​နောက်ခံသမိုင်း***

 

***ယွန်းပညာကောလိပ် နောက်ခံသမိုင်း***

 

 

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >