ယွန်းပညာကောလိပ်၊ ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသိပ္ပံနှင့် ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် သင်တန်းသားစာရင်း

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကဏ္ဍအလိုက် နှစ်အလိုက် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအား တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် နှစ်အလိုက် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

သမဝါယမတက္ကသိုလ်များတွင် နှစ်အလိုက် ပေးအပ်ခဲ့သည့် ဘွဲ့များနှင့် သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ လစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(၁) ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

(၂) ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

(၃)၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု​

(၄) ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု​

(၅) ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု​

(၆)   ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု​

(၇)   ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု​

(၈)   ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


(၉)   ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


(၁၀)   ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


(၁၁)   ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


(၁၂)  ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


(၁၃) ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


(၁၄) ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု


နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

Cash Memo အသုံးပြုမည့် အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

(၁) ပြေစာပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်း အမှတ်နှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မှတ်ပုံတင် အမှတ်များကို ထင်ရှားစွာရိုက်နှိပ်ဖော်ပြ ထားမည်။

      (၂)       ပြေစာကို (၄)စောင် ရေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး မူရင်းပြေစာကို ဝယ်ယူသူအားလည်းကောင်း၊ ပထမမိတ္တူကိုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအတွက်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမိတ္တူကို သမဝါယမဦးစီး ဌာနအတွက်လည်းကောင်း၊ ပေးဝေရန်ဖြစ်ပြီး ကျန်(၁)စောင်ကို ရောင်းချသည့် အရောင်းဆိုင်၏ လက်ခံအဖြစ် ထားရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအတွက် ပထမမိတ္တူကို ဝယ်ယူသူနှင့် တစ်ပါတည်းပေးလိုက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

(၃)       ပြေစာကိုပြေစာအမှတ်စဉ်များအတိုင်းသုံးစွဲရန်ဖြစ်ပြီးမှားယွင်းရေးသွင်းပါက ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုဘဲ ပြေစာစာအုပ်တွင်ပင်ထားရှိရမည်။ ပြေစာအသုံးပြုခြင်းအတွက် မှတ်တမ်းစာအုပ်ဖွင့်လှစ်ရေးသွင်း ထားရှိရမည်။

      (၄)       သတ်မှတ်ပြေစာဖြင့် အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းချရာတွင် ပြေစာတစ်စောင်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၁၅)သိန်းထက်မပိုစေဘဲရောင်းချရန်ခွင့်ပြုပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ထက်ပိုရောင်းပါက ရောင်းချသူနှင့် အရောင်းဆိုင်ကိုလိုအပ်သလိုအရေးယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြေစာပေါ်တွင် “မြန်မာငွေ ကျပ်(၁၅) သိန်းထက် မပိုရ” ဟူသောစာသားကိုထင်ရှားစွာရိုက်နှိပ်ထားရမည်။

      (၅)       ပြေစာတွင်ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းမှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံကြေညာပြီး ဖြစ်၍လိမ်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေ့ရှိပါကဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံယူရမည်။

      (၆)       အရောင်းဆိုင်က တာဝန်ယူရန် ခက်ခဲသည့် ရှေးဟောင်းပုံစံတူ ပစ္စည်းများအတွက် ရှေးဟောင်း သုတေသနဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် ရယူနိုင်ပါသည်။

      (၇)       ဤပြေစာဖြင့် ရောင်းချရာတွင် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာရောင်းချရမည်။

      (၈)       ဤကုန်ရောင်းပြေစာဖြင့် ရောင်းချသည့် မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး၏ ၁% (တစ်ရာခိုင်နှုန်း) ကို စီမံဆောင်ရွက်ခအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် သမဝါယမဦးစီးဌာနငွေစာရင်း အမှတ်များသို့ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် (၃)လတစ်ကြိမ် ပေးသွင်းရမည်။

      (၉)       ပြေစာသုံးစွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သမဝါယမဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်၏ ကြီးကြပ်မှုခံယူရမည်။

Cash Memo အသုံးပြုခွင့်ရအမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်( ၃၅)ဆိုင်စာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသ
ကြီး/
 ပြည်နယ်

အမှတ်တရပစ္စည်း
အရောင်းဆိုင်အမည်

အ​ရောင်းဆိုင်
မှတ်ပုံတင်အမှတ်

တည်နေရာ

ရန်ကုန်

"စိန်စကြာ" လွယ်အိတ်အရောင်းဆိုင်

030/YGN

၁၅၁/၁၅၅၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်
မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းထောင့်
ကျောက်တံတားမြို့နယ်

 

 

"အောင်ပင်လယ်"Co-op Souvenir Shop

036/YGN

ရန်ကုန်လေဆိပ်၊ မင်္ဂလာဒုံ

 

 

"လပ်ကီးဂျိတ်" အမှတ်တရပစ္စည်း     အရောင်းဆိုင်

051/YGN

ဆရာစံပလာဇာ

 

 

‌"ခေတ်ဆန်းရတနာ" အမှတ်တရပစ္စည်း
အရောင်းဆိုင်

053/YGN

အမှတ်၄၈၊ ဗဟိုရုံ၊ဗိုလ်ချုပ်စျေး

 

 

"လှမြန်မာ" အမှတ်တရပစ္စည်း
အရောင်းဆိုင်

058/YGN

တိုက်၄၉၊ အခန်း၂၄၊ ဗဟိုစည် အိမ်ယာ၊လမ်းမတော်မြို့နယ်

 

 

Aung Wood Home Collection

062/YGN

အခန်း ၀၀၄၊ တိုက် - ၃၊ဝေဇယန္တာ လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်

 

 

"ဘစိုးဥ"မြန်မာမှုအနုပညာရတနာ
အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

064/YGN

ဆရာစံပလာဇာ၊ ရန်ကုန်မြို့။
No (0208)၊ ဒုတိယထပ်၊ Excel Tower

 

 

‌"လောကသစ်(ပုဂံ)" အမှတ်တရပစ္စည်း
အရောင်းဆိုင်

072/YGN

အခန်း(၃) ၊ တိုက်၄၂(ဒီ)၊
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်

 

 

Good Asia

077/YGN

အမှတ် ၇၊ ဥက္ကလာသီရိလမ်း၊ ၁၁၁ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်

 

 

၁၀

"အောင်ကျော်စံမွှေး"ကျောက်စိမ်းပန်းပု၊
သစ်သားပန်းပုနှင့် ကြိမ်အချောထည် အထွေထွေရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမ အသင်းလီမိတက်

ဍ-၁၆၃၇-အထ/
ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး

အမှတ်(၂၃၄)၊ နံ့သာမြိုင်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

 

 

၁၁

"လှဒေဝီ" မြန်မာ့လက်မှု သစ်သားပန်းပုနှင့် ကြိမ်အချောထည် ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ် ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်

ဍ-၁၆၅၃-အထ/
ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး

အမှတ်(၁၃၆)၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

 

 

၁၂

"ခိုင်သစ္စာ" ကျောက်စိမ်း၊ကျောက် မျက် နှင့် အထွေထွေရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်

ဍ-၁၆၄၆-အထ/
ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး

ဆရာစံပလာဇာ၊တက္ကသိုလ်ရိပ်
သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။

 

 

၁၃

"သာကီ" မြန်မာ့လက်မှု အနုပညာ အမှတ်တရပစ္စည်း ထုတ်ထုပ်ရေး နှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်းလီမိတက်

ဍ-၂၄၃၃-အထ/
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး

၂၆/B မင်္ဂလာလမ်း၊8 Block, ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

 

 

၁၄

"ဂန္ဓမာ" ကနုကမာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရောင်း ဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်

ဍ-၁၅၁၈/စလ/ ရန်ကုန်တိုင်း

Room(0220),2nd Floor, Excel Treasure,Shwe Gon Daing, Bahan Township,Yangon

 

 

၁၅

"Golden Arts" အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းနှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်းလီမိတက်

ဍ - ၂၈၁၆/အထ/ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး

အမှတ် (၁၁) က၊ ကျောင်းလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

မန္တလေး

၁၆

တော်ဝင်မြန်မာ့အနုပညာပစ္စည်း
အရောင်းဆိုင်

004/MDY

အမှတ်၁၉၈၊ ၂၉ လမ်း၊
၈၀ x ၈၁ ကြား

 

 

၁၇

"နန်းမြင့်"မြန်မာ့ရိုးရာလက်မှု ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

022/MDY

အမှတ်(၁၉၀)၂၉လမ်း၊
၈၀X၈၁လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာစံ
မြို့နယ်

 

 

၁၈

"ရတနာပူရ"လက်မှုနှင့်အနုပညာ
ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

025/MDY

၇၈လမ်းနှင့်၄၅လမ်းထောင့်
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

 

 

၁၉

"ကြည့်မွေ့ငြိမ်" မြန်မာ့ရိုးရာ
အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

033/MDY

၆၄/၄၁လမ်း(၈၃X၈၄)လမ်းကြား
မန္တလေးမြို့

 

 

၂၀

"သိန်းထိုက်ရှင်" မြန်မာ့လက်မှု အနုပညာပစ္စည်းအမှတ်တရ
အရောင်းဆိုင်

035/MDY

၅၂၊ ကျောက်ဆစ်တန်း၊
ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက်၊
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

 

 

၂၁

စိုးမိုးမြန်မာ့လက်မှုအနုပညာပစ္စည်း
အမှတ်တရအရောင်းဆိုင်

036/MDY

အကွက်အမှတ်(၄၉၃)၊ စစ်ကိုင်း
လမ်းခွဲတမ္ပဝတီ

 

 

၂၂

"မြန်မာ့ရတနာ" အမှတ်တရပစ္စည်း
အရောင်းဆိုင်

037/MDY

၁၉လမ်း၊၈၂X၈၃လမ်းကြား၊
အကွက်(၁၄၄)မေဃဂီရိရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

 

 

၂၃

"‌အောင်နန်း" မြန်မာ့လက်မှုအနုပညာ
ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

048/MDY

အမှတ်၉၇/၉၈/၉၉ တမ္ပဝတီ၊
ပြည်တော်သာရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

 

 

၂၄

"နေကြာ" မြန်မာ့ရိုးရာလက်မှုအနုပညာ
ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

050/MDY

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း

 

 

၂၅

"ဒဿဂီရိ" မြန်မာ့လက်မှုအနုပညာ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

049/MDY

၈၄X၈၅လမ်းကြား၊ စစ်ကိုင်းလမ်း ခွဲ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

 

 

၂၆

"ရွှေအိမ်" မြန်မာ့ရိုးရာအနုပညာ လက်မှု ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး
သမဝါယမအသင်းလီမိတက်

ခ-၄၀၄၂/ငခ/
ချမ်းအေးသာစံ

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

 

 

၂၇

"အလှနတ်သမီး" မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှု ပစ္စည်းနှင့်ပန်းပုထုတ် လုပ်ရောင်းချရေးသမဝါယမ အသင်းလီမိတက်

ခ-၅၈၆၀/စလ/
ချမ်းအေးသာစံ

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

 

 

၂၈

"မြတ်ဆုပန်" မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုအနုပညာ ပစ္စည်းနှင့် ပန်းပုထုတ်လုပ်ရောင်းချရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်

ခ-၅၉၁၈/စလ/ ချမ်းအေးသာစံ

၂၇ လမ်း၊၈၃-၈၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေး

 

 

၂၉

"ငွေကမ္ဘာ" သစ်အချောထည်နှင့် မြန်မာ့ လက်မှုအနုပညာ လုပ်ငန်းထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်း လီမိတက်

ခ-၃၇၉၃/စလ/ ပြည်ကြီးတံခွန်

စက်မှုဇုန် (၂)၊ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။

 

 

၃၀

"မြတ်မိခင်" သစ်အချောထည်၊ ပရိဘောဂ နှင့်ပန်းပုရုပ်မျိုးစုံထုတ် လုပ်ရောင်း ဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်

ခ - ၆၉၇၀/ စလ/ အောင်မြေသာစံ

အမှတ် (၂)၊ အကွက်(၄၀)၊ အိုးဘိုရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။

 

 

၃၁

"ပျူ" မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုပစ္စည်းနှင့် ပန်းပု ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမ အသင်းလီမိတက်

ခ - ၃၄၃၇/ စလ/ ချမ်းအေးသာစံ

၃၅ လမ်း၊ ၅၆ လမ်းဒေါင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

 

 

၃၂

"ရွှေစင်ရတနာ" ပန်းပုအနုပညာ သမဝါယမ အသင်းလီမိတက်

ခ- ၃၇၄၉/စလ/ အောင်မြေသာစံ

အမှတ်(၈၈၇) ၁၉ လမ်း၊၈၉လမ်း- ၉၀ လမ်းကြား၊အောင်မြေသာစံ

ပဲခူး

၃၃

ပဲခူးအနုပညာမြန်မာ့ရိုးရာပန်းပညာ
စက်မှု လက်မှုကုန်ထုတ် သမဝါယမ အသင်းလီမိတက်

ဃ-၃၆/စထ/ပဲခူး

‌ရွှေသာလျောင်းဘုရားအနီး၊
ပဲခူးမြို့နယ်

ရှမ်း

၃၄

စိန်သမာဓိ

006/TGI

ဟဲယားရွာမ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

 

 

၃၅

ပုလဲမြို့တော်

068/YGN

အမှတ် ၁၈၊ မဟာဝန်တိုက်တန်း၊
မြောက်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့

ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် ဒေဒုံလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ Hire Purchase စနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှု

                               ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် ဒေဒုံလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ

                         Hire Purchase စနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှု

                                                                                                                              ကျပ်သန်း

 

 

 

 

စဉ်

ခုနှစ်

ဒေဒုံလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ

စီးရေ

တန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၈၆၇

၂၀၉၄၂.၈၉၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၉၃၀

၄၉၀၅၄.၇၅၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၉၇

၇၃၂၉.၃၇၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၅၅၆

၁၉၄၁၄.၃၄၈

(၁-၄-၂၀၁၈မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈)

၄၅

၁၅၆၁.၈၅

သမဝါယမအသင်းများအား Hire Purchase စနစ်ဖြင့် စက်ကိရိယာများ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှု

သမဝါယမအသင်းများအား Hire Purchase စနစ်ဖြင့် စက်ကိရိယာများ ပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှုအခြေအနေ

                                                                                                                                               ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ

လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာ

ရေလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာ

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

အရေ အတွက်

တန်ဖိုး

အရေ အတွက်

တန်ဖိုး

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၅၂၃

၈၁၁.၈၃၃

၁၅၂၀

၁၀၁၉.၄၀၁

၀.၇၉၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၇၃၇

၃၃၀၄.၀၃၂

၁၂၆၄

၁၃၅၅.၇၄၃

-

-

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၀၂၁

၅၈၅၁.၈၃၈

၃၄၀၄

၁၄၂၆.၀၅၀

၅၁၉၉

၁၆၄.၆၄၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂၈၈၄

၄၀၅၃၆.၁၄၃

၁၇၆၉၆

၁၆၇၅၉.၇၇၇

၉၆၄၀

၂၁၁၈.၃၈၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၅၈၅

၁၄၄၇၀.၀၆၇

၄၃၁

၁၀၈၂.၃၁၄

၇၅

၆၅.၁၇၃

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၈၄၇

၁၄၈၂၂.၀၈၈

၃၄၂

၉၇၃.၂၃၅

၆၇၅

၁၇၆၂.၂၀၈

(၁-၄-၂၀၁၈

မှ

၃၁-၁၀-၂၀၁၈)

၂၆၁

၂၀၆၉.၇၉၁

-

-

-

-

ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေး သွင်းအားစုများအား ပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှု

ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေး သွင်းအားစုများအား ပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှုအခြေအနေ

             

ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

ဓါတ်မြေသြဇာ(အိတ်)

မျိုး(အိတ်)

ပိုးသတ်ဆေး

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၀၅၀

၉၅.၈၅၅

-

-

-

-

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၄၃၂၀၇

၈၉၁.၁၀၅

-

-

-

-

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၉၁၁၄၅

၇၄၉၁.၁၉၄

၉၃၁၀

၂၁၀.၇၆၇

၆၇၉(ပုလင်း)

၁၀.၉၇၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၄၁၉၅၇၈

၁၀၅၉၀.၆၉၄

၁၀၁၂၀

၂၅၅.၁၀၅

၁၄၀၀ အိတ်

၁၀၄၂၀ လီတာ

၁၁၃၆ ပုလင်း

၉၂.၃၇၆

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၁၅၂၂၁

၁၁၄၄၆.၂၄၀

၇၁၉၆

၁၈၆.၇၂၈

၁၈၀၃၈ အိတ်
၂၁၃၄ လီတာ
၃၄၈၅၁ ပုလင်း

၄၅၇.၉၃၅

(၁.၄.၂၀၁၈ မှ
၃၁.၁၀.၂၀၁၈ အထိ)

၂၆၆၈၈၉

၇၂၄၀.၉၄၅

၈၁၈၀

၁၉၉.၅၄၂

၄၄၀၈၀ -အိတ်
၆၉၆၁ -လီတာ
၆၈၆၆၇ -ပုလင်း

၁၀၁၆.၂၁၈

လယ်ယာမြေများ အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

                                                                                                     ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသား
ဦးရေ

‌မြေယာပြုပြင်သည့်
(ဧက)

ထုတ်ချေးငွေ

‌နေပြည်တော်

၃၇

၃၁၃

၁၀၆၃.၀၀

၃၁၈.၉၀၀

ကချင်

၂၂

၂၆၆

၁၈၁၃.၇၁

၅၄၄.၁၁၃

ကယား

၁၀၃

၂၆၉.၀၀

၈၀.၇၀၀

ကရင်

၃၂

၉၈.၀၀

၂၉.၄၀၀

ချင်း

၁၈၇

၃၃၂.၀၀

၉၉.၆၀၀

စစ်ကိုင်း

၁၃

၂၈

၅၂၂

၁၄၂၈.၀၃

၃၅၅.၈၉၅

တနင်္သာရီ

၂၂

၄၃၈

၂၃၇၄.၆၁

၅၇၂.၇၈၂

ပဲခူး

၁၂

၂၃

၃၁၉

၃၇၄၉.၇၄

၁၂၆၈.၂၆၁

မကွေး

၂၅

၁၁၁

၈၉၃

၄၄၅၈.၀၀

၁၃၀၉.၆၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၅

၁၀၇

၂၂၃၀

၆၀၄၉.၄၄

၁၈၅၄.၁၄၉

၁၁

မွန်

၁၅

၂၅၇

၂၁၄၃.၅၃

၆၃၅.၅၈၇

၁၂

ရခိုင်

၅၂

၂၃၈.၀၀

၇၁.၄၀၀

၁၃

ရန်ကုန်

၁၂

၃၉

၃၇၁

၃၃၉၇.၁၅

၁၀၀၁.၅၀၈

၁၄

ရှမ်း

၁၈

၁၂၆

၁၈၉၇

၆၇၈၉.၅၆

၁၉၈၁.၁၈၄

၁၄

ဧရာဝတီ

၂၄

၅၇

၂၀၂

၁၅၂၅.၀၀

၉၀၉.၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

၁၆၂

၆၁၁

၈၀၈၂

၃၅၇၂၈.၇၇

 

 

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းများ၏လယ်ယာမြေအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးမှု အခြေအနေ(၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုနှစ်)

           

ကျပ်သန်း

စဥ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသား ဦးရေ

‌မြေယာ
ပြုပြင်သည့်
(ဧက)

ထုတ်ချေးငွေ

‌နေပြည်တော်

၃၉

၄၂၀

၉၆၁.၃၁

၂၅၈.၇၈၀

ကချင်

၃၁

၃၂၅

၁၉၉၃.၃၁

၅၁၁.၄၅၁

ကယား

၂၁

၃၃၀

၇၃၃.၀၀

၂၁၉.၉၀၀

ကရင်

၅၁

၂၆၁.၅၀

၇၈.၄၅၀

ချင်း

၄၃

၁၀၀.၀၀

၃၀.၀၀၀

စစ်ကိုင်း

၁၀

၁၃

၃၂၅

၉၆၀.၁၈

၂၄၂.၈၅၄

တနင်္သာရီ

၁၄၂

၈၀၀.၅၀

၂၁၈.၈၀၀

ပဲခူး

၁၀

၂၅

၄၁၃

၄၁၂၆.၆၅

၁၁၀၃.၂၂၃

မကွေး

၂၅

၈၇

၁၂၈၆

၅၆၀၀.၀၀

၁၆၇၂.၀၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၈

၈၂

၁၅၄၂

၄၂၉၄.၂၃

၁၃၁၈.၀၆၉

၁၁

မွန်

၁၁

၁၅၄

၁၀၆၇.၉၅

၃၂၀.၃၈၅

၁၂

ရခိုင်

၅၄

၈၂၁.၀၀

၂၄၆.၃၀၀

၁၃

ရန်ကုန်

၁၂

၂၅

၁၉၅

၁၉၆၂.၅၁

၅၈၈.၇၅၃

၁၄

ရှမ်း

၃၈

၅၅၂

၂၄၂၇.၃၆

၅၇၇.၀၇၂

၁၅

ဧရာဝတီ

၂၅

၇၀

၄၁၄

၃၀၉၈.၀၀

၉၄၇.၈၀၀

စုစုပေါင်း

၁၄၅

၄၅၉

၆၂၄၆

၂၉၂၀၇.၅၀

၈၃၃၃.၈၃၇

 

လယ်ယာမြေများ အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

(၁-၄-၂၀၁၈မှ၃၀-၁၀-၂၀၁၈) ထိ

           

ကျပ်သန်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသားဦးရေ

‌မြေယာပြုပြင်သည့်ဧက

ထုတ်ချေးငွေ

နေပြည်တော်

၃၁

၁၀၀.၀၀

၃၀.၀၀၀

ကချင်

         

ကယား

၂၉

၃၆၉

၁၂၆၂.၀၀

၃၇၈.၆၀၀

ကရင်

         

ချင်း

၂၈၁

၅၀၀.၀၀

၁၅၀.၀၀၀

စစ်ကိုင်း

၇၄

၂၃၅.၀၀

၇၀.၅၀၀

တနင်္သာရီ

         

ပဲခူး

၁၃

၁၅၂

၁၂၆၉.၀၀

၃၄၁.၁၀၀

မကွေး

၁၁

၃၀

၄၀၇

၁၈၃၇.၀၀     

၅၅၁.၁၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၁

၄၇

၆၅၉

၁၅၂၀.၈၇

၄၆၂.၁၈၃

၁၁

မွန်

         

၁၂

ရခိုင်

         

၁၃

ရန်ကုန်

         

၁၄

ရှမ်း

၁၅

၁၆၁

၈၅၃.၀၀

၂၂၇.၄၀၀

၁၅

ဧရာဝတီ

၃၈

၂၄၉

၁၀၇၃.၀၀

၃၃၉.၇၀၀

 

စုစုပေါင်း

၅၁

၁၈၇

၂၃၈၃

၈၆၄၉.၈၇

၂၅၅၀.၈၃

CHINA EXIM Bank ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၄၀၀) ကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ သမဝါယမအသင်းသားများသို့ ထုတ်ချေးမှု၊China EXIM Bank မှ ရသော ချေးငွေ၊ သမဝါယမအသင်းပိုင်နှင့် အသင်းသားများ၏အစု၊ စုဆောင်းငွေများဖြင့် အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေထုတ်ချေးထားမှု

“CHINA EXIM Bank ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၄၀၀) ကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ သမဝါယမအသင်းသားများသို့ ထုတ်ချေးမှုအခြေအနေ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

အသင်း

အသင်းသား

အစု
(ကျပ်သန်း)

စုဆောင်း
(ကျပ်သန်း)

ပံ့ပိုးချေးငွေ
(ကျပ်သန်း)

ထုတ်ချေးငွေ
(ကျပ်သန်း)

ပြန်လည် ပေးဆပ်မှု
အခြေအနေ

ပထမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း (၅၀) (၂၀၁၄ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၈၇၀၁

၅၂၀၄၁၈

၂၇၃၆.၂၉၆

၇၃၇.၀၄၀

၄၈၄၁၄.၂၇၇

၅၁၅၃၆.၀၂၈

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ သန်း(၁၀၀) (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှဒီဇင်ဘာလ ကုန်ထိ)

၁၅၉၈၄

၁၀၈၂၅၆၄

၅၅၄၁.၀၅၈

၆၆၇၈.၃၉၆

၉၇၀၈၉.၃၇၂

၁၀၉၅၄၆.၂၆၈

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ခဲ့ပါသည်။

တတိယအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၁၀၀) (၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၁၅၉၈၄

၁၁၂၁၈၃၆

၅၇၃၈.၄၇၉

၁၇၇၈၂.၇၀၁

၉၇၀၈၉.၃၇၂

၁၂၁၇၃၁.၅၂၉

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ခဲ့ပါသည်။

စတုတ္ထအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)

၃၁၈၆၅

၂၅၃၇၆၈၀

၁၂၇၇၅.၃၉၅

၃၉၇၃၀.၈၄၂

၃၅၀၇၇၁.၆၀၂

၄၀၃၇၁၇.၈၈၁

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ပဉ္စမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၃၁၈၆၅

၂၆၇၉၆၃၆

၁၃၄၅၅.၅၁၂

၇၃၈၇၇.၁၀၂

၃၉၂၈၃၄.၈၇၃

၄၈၁၃၁၀.၉၂၃

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆဌမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ချေးငွေ

၃၁၈၆၅

၂၆၇၉၆၃၆

၁၃၄၅၅.၅၁၂

၁၁၁၁၃၀.၀၁၂

၃၈၅၆၃၄.၆၆၉

၅၁၂၅၄၇.၄၄၀

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၇ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၃၁၃၆၄

၂၆၄၁၃၅၀

၁၃၃၂၂.၉၂၂

၁၅၈၅၂၆.၀၀၆

၃၄၄၁၀၅.၃၄၉

၅၁၅၉၅၄.၂၇၇

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်တွင်
ပြန်လည်ပေး ဆပ်ပြီးဖြစ်ပါ သည်။

အဋ္ဌမအကြိမ် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၄၀၀)(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလ ကုန်ထိ)

၃၁၀၁၉

၂၆၂၃၄၉၁

၁၃၂၀၀.၄၈၆

၂၀၅၃၇၂.၂၅၁

၃၁၀၉၅၃.၅၁၉

၅၂၉၅၂၆.၂၅၆

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ကုန်တွင်ပြန် လည်ဆပ်ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

နဝမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း

(၄၀၀) (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လ ကုန်ထိ)

၃၀၇၂၄

 

 

 

 

၂၅၃၉၈၆၄

၁၂၇၇၅.၁၁၆

၂၃၀၃၀၁.၇၃၇

၂၉၁၁၁၇.၁၀၆

၅၃၆၀၅၆.၉၅၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်တွင် ဆပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၁၀

(၁၀)ကြိမ်မြောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀)

(၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဇူလိုင်မှဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)

၃၀၅၆၇

၂၄၇၃၁၀၃

၁၂၄၄၃.၃၇၈

၂၅၄၅၃၅.၃၃၅

၂၇၃၃၄၀.၆၃၁

၅၄၂၀၃၉.၄၀၂

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ပြန်လည်ပေး ဆပ်ရမည်။

China EXIM Bank မှ ရသော ချေးငွေ၊ သမဝါယမအသင်းပိုင်နှင့်အသင်းသားများ၏အစု၊ စုဆောင်းငွေများဖြင့်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထိ အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေထုတ်ချေးထားမှုအခြေအနေ

(တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက်)

 

 

         

 

    ကျပ်သန်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

/
ပြည်နယ်

မြို့

နယ်

အသင်း

အသင်း

သား

အစုငွေ

စုဆောင်း

ငွေ

ထုတ်ချေး

ငွေ

ပြန်ဆပ်ငွေ

ချေးငွေ

ကျန်ပမာဏ

၁၀

‌နေပြည်တော်

ကောင်စီ

၅၃၁

၆၀၇၇၇

၄၄၂.၀၀၇

၈၀၉၅.၂၃၂

၁၂၄၃၃.၅၆၅

၁၃၀၈.၇၇၈

၁၁၁၂၄.၇၈၇

ကချင်

၁၃

၇၀၈

၆၉၉၄၁

၆၃၆.၃၁၄

၁၀၃၇၁.၀၉၄

၂၁၅၁၇.၉၁၀

၈၃၆.၀၈၉

၂၀၆၈၁.၈၂၁

ကယား

၂၂၇

၁၉၆၅၈

၁၂၇.၇၅၈

၄၀၀၉.၃၃၁

၅၇၂၉.၃၁၃

၄၀၃.၇၄၃

၅၃၂၅.၅၇၀

ကရင်

၄၀၂

၂၉၁၈၀

၁၆၀၅၂၈

၂၉၃၅.၉၆၆

၅၀၀၄.၉၁၂

၁၁၁.၁၈၈

၄၈၉၃.၇၂၄

ချင်း

၄၇၆

၂၈၉၉၀

၂၂၉.၄၄၉

၄၇၂၄.၂၄၅

၉၇၃၉.၃၃၀

၃၇၈.၁၅၀

၉၃၆၁.၁၈၀

စစ်ကိုင်း

၃၄

၅၁၂၆

၃၉၃၅၆၁

၂၄၉၁.၂၃၂

၄၈၂၂၅.၀၁၆

၈၃၈၆၈.၀၃၈

၁၈၂၂.၁၁၅

၈၂၀၄၅.၉၂၃

တနင်္သာရီ

၁၀

၃၅၂

၃၉၀၄၃

၂၅၆.၄၅၂

၆၈၂၅.၀၆၇

၁၁၈၆၈.၁၇၂

၇၅၃.၀၄၈

၁၁၁၁၅.၁၂၄

ပဲခူး

၂၈

၆၂၉၃

၄၆၅၀၈၄

၂၅၆၉.၁၃၂

၅၂၉၂၃.၆၈၆

၁၀၀၈၀၀.၈၅၁

၁၅၇၇.၆၇၄

၉၉၂၂၃.၁၇၇

မကွေး

၂၅

၅၀၂၇

၄၀၄၆၀၆

၂၄၃၂.၃၈၀

၄၃၆၇၀.၂၆၇

၈၄၁၀၈.၃၀၉

၁၃၉၂.၆၇၅

၈၂၇၁၅.၆၃၄

၁၀

မန္တလေး

၂၈

၄၀၂၄

၅၆၄၈၄၄

၃၇၅၂.၀၄၆

၄၉၁၁၁.၉၄၄

၁၀၁၈၄၄.၆၉၅

၆၄၈၂.၈၁၆

၉၅၃၆၁.၈၇၉

၁၁

မွန်

၁၀

၇၂၈

၈၅၄၈၃

၅၈၀.၄၇၁

၁၁၁၄၇.၃၇၀

၂၀၄၈၆.၁၁၃

၉၁၆.၀၈၁

၁၉၅၇၀.၀၃၂

၁၂

ရခိုင်

၁၇

၁၁၀၅

၇၀၁၀၆

၇၀၁.၇၄၅

၆၅၄၁.၈၄၆

၁၂၅၃၈.၂၆၀

၁၂၇၈.၆၂၇

၁၁၂၅၉.၆၃၃

၁၃

ရန်ကုန်

၄၃

၁၄၁၇

၁၉၃၇၃၈

၁၀၂၁.၇၃၈

၂၁၆၅၁.၄၃၁

၃၉၉၅၅.၉၉၀

၂၁၄၆.၂၂၄

၃၇၈၀၉.၇၆၆

၁၄

ရှမ်း

၄၃

၁၆၇၃

၁၆၈၈၃၇

၁၉၉၂.၇၅၉

၃၉၅၅၇.၃၂၂

၆၅၀၉၀.၀၄၈

၄၅၄၄.၆၂၃

၆၀၅၄၅.၄၂၅

၁၅

ဧရာဝတီ

၂၆

၆၁၇၄

၅၅၁၆၁၀

၂၉၆၆.၄၃၃

၅၃၀၇၃.၃၉၂

၁၀၂၂၈၅.၅၂၆

၁၉၁၁.၉၁၃

၁၀၀၃၇၃.၆၁၃

စုစုပေါင်း

၃၀၇

၃၄၂၆၃

၃၁၄၅၄၅၈

၂၀၃၆၀.၄၄၄

၃၆၂၈၆၃.၂၀၉

၆၇၇၂၇၁.၀၃၂

၂၅၈၆၃.၇၄၄

၆၅၁၄၀၇.၂၈၈

 

 

China EXIM Bank မှ ရသော ချေးငွေ၊ သမဝါယမအသင်းပိုင်နှင့်အသင်းသားများ၏အစု၊ စုဆောင်းငွေများဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
အောက်တိုဘာလထိ    အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေထုတ်ချေးထားမှုအခြေအနေ

(ကဏ္ဍအလိုက်)

 

 

 

         

 

 

     ကျပ်သန်း

 

စဉ်

အသင်း  

အမျိုးအစား

မြို့
နယ်

အသင်း

အသင်း
သား

အစုငွေ

စုဆောင်း

ငွေ

ထုတ်ချေး

ငွေ

ပြန်ဆပ်

ငွေ

ချေးငွေကျန်  ပမာဏ

 

၁၀

 

ဌာနဆိုင်ရာ
သမဝါယမ အသင်း

၃၀၁

၁၁၆၅

၃၂၆၅၃၀

၃၁၆၁.၂၂၇

၇၂၆၇၂.၇၅၄

၈၂၉၉၉.၅၀၈

၁၅၄၉၅.၆၉၀

၆၇၅၀၃.၈၁၈

 

‌ဈေးသမဝါယမ အသင်း

၂၃၅

၃၂၀

၄၀၉၄၁

၈၇၃.၀၀၄

၁၂၅၀၆.၄၅၃

၂၁၆၂၃.၁၃၄

၃၉၂၅.၁၄၂

၁၇၆၉၇.၉၉၂

 

အသေးစား

ချေငွေ
သမဝါယမအသင်း

၂၀၇

၁၄၈၇

၁၄၄၈၃၃

၁၄၉၂.၄၁၂

၁၅၀၇၇.၂၈၁

၂၄၆၅၀.၁၅၂

၄၁၄၂.၉၁၁

၂၀၅၀၇.၂၄၁

 

စိုက်ထုတ်

သမဝါယမ
အသင်း

၂၆၃

၂၅၉၇၄

၂၀၉၉၁၂၄

၁၀၇၅၉.၀၆၂

၂၂၉၅၁၂.၀၆၂

၄၇၀၁၇၆.၅၆၈

၅၉၃.၀၃၂

၄၆၉၅၈၃.၅၃၆

 

‌မွေးမြူရေးချေးငွေ
သမဝါယမ

အသင်း

၂၀၆

၄၆၅၂

၄၂၁၆၇၁

၂၁၃၂.၅၀၄

၂၇၄၄၃.၅၁၉

၆၂၈၂၂.၃၁၇

 

၆၂၈၂၂.၃၁၇

 

စက်မှုလက်မှု
သမဝါယမ

အသင်း

၈၈

၃၃၀

၂၃၀၆၅

၁၃၅.၇၈၀

၁၄၆၁.၈၀၁

၃၆၈၇.၈၈၆

၇၇.၂၀၉

၃၆၁၀.၆၇၇

 

ရောင်းဝယ်ရေး
သမဝါယမ

အသင်း

၁၁၁

၃၃၅

၈၉၂၉၄

၁၈၀၆.၄၅၅

၄၁၈၉.၃၃၉

၁၁၃၁၁.၄၆၇

၁၆၂၉.၇၆၀

၉၆၈၁.၇၀၇

 

စုစုပေါင်း

၃၀၇

၃၄၂၆၃

၃၁၄၅၄၅၈

၂၀၃၆၀.၄၄၄

၃၆၂၈၆၃.၂၀၉

၆၇၇၂၇၁.၀၃၂

၂၅၈၆၃.၇၄၄

၆၅၁၄၀၇.၂၈၈

သမဝါယမဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊ သမဝါယမအသင်းအမှုဆောင်များနှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှု( Capacity Building)

သမဝါယမဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊ သမဝါယမအသင်းအမှုဆောင်များနှင့်  အသင်းဝန်ထမ်းများ၊ ပြင်ပသင်တန်းသားများအတွက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

သင်တန်းအမည်

အကြိမ်

ဦးရေ

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၁၆၄

ပြင်ပသင်တန်းများ

၆၄၈

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၉၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၄၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၅

၃၂၅၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် ပညာပေးသင်တန်း

၁၁၅

၄၃၁၂

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၅၉

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၃၄

၁၃၂၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် ပညာပေးသင်တန်း

၆၅၅

၄၇၈၀၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၃၂၃

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၉၃

၄၂၁၆

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၈၁၇

၅၅၃၅၆

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၉၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၄၁၁

၇၀၄၂

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၁၄၄၇

၆၁၁၃၀

ပြင်ပသင်တန်းများ

၅၅၃

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဌာနဝန်ထမ်းများသင်တန်း

၁၅၆

၄၇၈၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများပညာပေးသင်တန်း

၉၀၈

၃၄၇၄၂

၁-၄-၂၀၁၈မှ

၃၀-၁၀-၂၀၁၈ထိ

ဌာနဝန်ထမ်းများသင်တန်း

၂၆

၁၇၁၇

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများပညာပေးသင်တန်း

၃၆၈

၁၄၆၄၂

 

 

စုစုပေါင်း

၅၁၂၆

၂၄၃၉၉၃

သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် နည်းလမ်းများ

                                                     သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းမှု

                                                                                                                             (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

စဉ်

အသင်းအမျိုးအစား

အသင်းဦးရေ

အသင်းဝင်

ဦးရေ

အသင်းသားဦးရေ

အစုငွေ

(ကျပ်သန်း)

ဗဟိုသမဝါယမအသင်း

၄၆၆

 

၁၀၃၁.၀၀၆

သမဝါယမအသင်းစုချုပ်

၂၂

၅၁၅

 

၁၅၅၅.၃၁၇

သမဝါယမအသင်းစု

၄၆၀

၂၀၅၈၀

 

၃၁၂၁.၈၃၂

အခြေခံသမဝါယမအသင်း

၄၀၀၅၇

 

၄၂၅၀၅၇၉

၆၃၃၈၅.၉၃၂၄၉၅

 

ပေါင်း

၄၀၅၄၀

၂၁၅၆၁

၄၂၅၀၅၇၉

၆၉၀၉၄.၀၈၇၄၉၅

                                    ကဏ္ဍအလိုက်သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းမှု

                                                                                                                                     (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

စဉ်

ကဏ္ဍ

အရေအတွက်

မှတ်ချက်

ထုတ်လုပ်မှု

၃၃၀၈၁

 

ဝန်ဆောင်မှု

၄၂၈၈

 

ကုန်သွယ်မှု

၃၁၇၁

 

 

ပေါင်း

၄၀၅၄၀

 

                                    တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက်အသင်းဖွဲ့စည်းမှု

                                                                                                                                      (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ဗဟိုအသင်း

အသင်းစုချုပ်

အသင်းစု

အခြေခံအသင်း

စုစုပေါင်း

ကချင်

 

၁၂

၇၃၃

၇၄၆

ကယား

 

၂၇၁

၂၇၉

ကရင်

 

၁၅

၅၇၆

၅၉၂

ချင်း

 

၁၄

၅၉၆

၆၁၁

တနင်္သာရီ

 

၁၄

၄၉၂

၅၀၇

စစ်ကိုင်း

 

၅၀

၅၄၃၉

၅၄၉၀

ပဲခူး

 

၃၉

၆၇၉၅

၆၈၃၅

မကွေး

 

၃၇

၅၄၄၃

၅၄၈၁

မန္တလေး

 

၄၀

၄၇၇၈

၄၈၁၉

၁၀

မွန်

 

၁၁

၉၄၅

၉၅၇

၁၁

ရခိုင်

 

၂၁

၁၂၉၀

၁၃၁၂

၁၂

ရန်ကုန်

၇၅

၂၇၀၁

၂၇၈၄

၁၃

ရှမ်း

 

၄၀

၂၁၈၄

၂၂၂၆

၁၄

ဧရာဝတီ

 

၆၉

၇၁၄၂

၇၂၁၂

၁၅

နေပြည်တော်

 

၁၆

၆၇၂

၆၈၉

 

စုစုပေါင်း

၂၂

၄၆၀

၄၀၀၅၇

၄၀၅၄၀

သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် လိုက်နာရမည့် နည်းလမ်းများ

အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ အသင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသည့် အစုတစ်စုတန်ဖိုးကို သက်မှတ်ပြီး သတ်မှတ်သည့်အစုကို ထည့်ဝင်စေခြင်း၊

စိတ်တူကိုယ်တူဆန္ဒတူသော အသင်းသားအချင်းချင်း အနည်းဆုံး(၅)ဦးမှ(၁၀)ဦး အထိ ပါဝင်သော ဝိုင်းကြီးချုပ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊

အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ အသင်းစည်းကမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ (သမဝါယမအသင်း နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များဖြင့် ကိုက်ညီစွာ ရေးဆွဲရပါမည်)

အသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းဖြင့် ရွေးချယ်စေခြင်း၊

မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားလာသော သမဝါယမအသင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာသမဝါယမ ဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်သည် လိုအပ်သည်များကို စစ်ဆေး၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင် စိစစ်ထောက်ခံချက်များဖြင့် ဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်၊

ဦးစီးဌာနသည် ယင်းသမဝါယမအသင်းကို စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်၊

ဤကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာသမဝါယမအသင်းသို့ အသင်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အသင်းမှတ်ပုံတင်တံဆိပ်၊ အသင်းမှတ်ပုံတင်အမည်၊ အသင်းစည်းကမ်းနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်း တစ်စုံစီကို ပေးပို့ရမည်

သမဝါယမဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊ သမဝါယမအသင်းအမှုဆောင်များနှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများ၊ ပြင်ပသင်တန်းသားများအတွက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအခြေအနေ

                                                                                                                                                                    

စဉ်

ခုနှစ်

သင်တန်းအမည်

အကြိမ်

ဦးရေ

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၁၆၄

ပြင်ပသင်တန်းများ

၆၄၈

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၉၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၄၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၅

၃၂၅၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၁၁၅

၄၃၁၂

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၅၉

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၃၄

၁၃၂၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၆၅၅

၄၇၈၀၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၃၂၃

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၉၃

၄၂၁၆

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၈၁၇

၅၅၃၅၆

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၉၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၄၁၁

၇၀၄၂

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၁၄၄၇

၆၁၁၃၀

ပြင်ပသင်တန်းများ

၅၅၃

 

 

စုစုပေါင်း

၃၆၆၈

၁၈၈၁၀၈

သမဝါယမအသင်းများအား Hire Purchase စနစ်ဖြင့် စက်ကိရိယာများပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှု

                                                                                                                                         ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ

လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာ

‌ရေလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာ

အရေ
အတွက်

တန်ဖိုး

အရေ
အတွက်

တန်ဖိုး

အရေ
အတွက်

တန်ဖိုး

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၅၂၃

၈၁၁.၈၃၃

၁၅၂၀

၁၀၁၉.၄၀၁

၀.၇၉၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၇၃၇

၃၃၀၄.၀၃၂

၁၂၆၄

၁၃၅၅.၇၄၃

-

-

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၀၂၁

၅၈၅၁.၈၃၈

၃၄၀၄

၁၄၂၆.၀၅၀

၅၁၉၉

၁၆၄.၆၄၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂၈၈၄

၄၀၅၃၆.၁၄၃

၁၇၆၉၆

၁၆၇၅၉.၇၇၇

၉၆၄၀

၂၁၁၈.၃၈၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၅၈၅

၁၄၄၇၀.၀၆၇

၄၃၁

၁၀၈၂.၃၁၄

၇၅

၆၅.၁၇၃

ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်ဒေဒုံလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ Hire Purchase စနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှု

                                                                                                               ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

ဒေဒုံလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ

စီးရေ

တန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၈၆၇

၂၀၉၄၂.၈၉၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၉၃၀

၄၉၀၅၄.၇၅၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၉၇

၇၃၂၉.၃၇၀

ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေးသွင်းအားစုများအား ပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှုအခြေအနေ

                                                                                                                     ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

ဓါတ်မြေသြဇာ(အိတ်)

မျိုး(အိတ်)

ပိုးသတ်ဆေး

အရေ
အတွက်

တန်ဖိုး

အရေ
အတွက်

တန်ဖိုး

အရေ
အတွက်

တန်ဖိုး

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၀၅၀

၉၅.၈၅၅

-

-

-

-

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၄၃၂၀၇

၈၉၁.၁၀၅

-

-

-

-

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၉၁၁၄၅

၇၄၉၁.၁၉၄

၉၃၁၀

၂၁၀.၇၆၇

၆၇၉(ပုလင်း)

၁၀.၉၇၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၄၁၉၅၇၈

၁၀၅၉၀.၆၉၄

၁၀၁၂၀

၂၅၅.၁၀၅

၁၄၀၀အိတ်/
၁၀၄၂၀လီတာ/
၁၁၃၆ပုလင်း

၉၂.၃၇၆

"CHINA EXIM Bank ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၄၀၀)ကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ သမဝါယမအသင်းသားများသို့ ထုတ်ချေးမှုအခြေအနေ (၃၁-၁-၂၀၁၇)"

စဉ်

အကြောင်းအရာ

အသင်း

အသင်းသား

အစု
(ကျပ်သန်း)

စုဆောင်း
(ကျပ်သန်း)

ပံ့ပိုးချေးငွေ
(ကျပ်သန်း)

ထုတ်ချေးငွေ
(ကျပ်သန်း)

ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု
အခြေအနေ

ပထမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၅၀) (၂၀၁၄ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၈၇၀၁

၅၂၀၄၁၈

၂၇၃၆.၂၉၆

၇၃၇.၀၄၀

၄၈၄၁၄.၂၇၇

၅၁၅၃၆.၀၂၈

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ သန်း(၁၀၀) (၂၀၁၄
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)

၁၅၉၈၄

၁၀၈၂၅၆၄

၅၅၄၁.၀၅၈

၆၆၇၈.၃၉၆

၉၇၀၈၉.၃၇၂

၁၀၉၅၄၆.၂၆၈

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

တတိယအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၁၀၀) (၂၀၁၅
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၁၅၉၈၄

၁၁၂၁၈၃၆

၅၇၃၈.၄၇၉

၁၇၇၈၂.၇၀၁

၉၇၀၈၉.၃၇၂

၁၂၁၇၃၁.၅၂၉

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

စတုတ္ထအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၅ခုနှစ်၊
ဇူလိုင်လမှဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)

၃၁၈၆၅

၂၅၃၇၆၈၀

၁၂၇၇၅.၃၉၅

၃၉၇၃၀.၈၄၂

၃၅၀၇၇၁.၆၀၂

၄၀၃၇၁၇.၈၈၁

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ပဉ္စမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၃၁၈၆၅

၂၆၇၉၆၃၆

၁၃၄၅၅.၅၁၂

၇၃၈၇၇.၁၀၂

၃၉၂၈၃၄.၈၇၃

၄၈၁၃၁၀.၉၂၃

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆဌမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ချေးငွေ

၃၁၈၆၅

၂၆၇၉၆၃၆

၁၃၄၅၅.၅၁၂

၁၁၁၁၃၀.၀၁၂

၃၈၅၆၃၄.၆၆၉

၅၁၂၅၄၇.၄၄၀

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၇ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၃၁၃၆၄

၂၆၄၁၃၅၀

၁၃၃၂၂.၉၂၂

၁၅၈၅၂၆.၀၀၆

၃၄၄၁၀၅.၃၄၉

၅၁၅၉၅၄.၂၇၇

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်တွင်
ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်
ဖြစ်ပါသည်။

"လယ်ယာမြေများ အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိ"

                                                                                                                                 ကျပ်သန်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသား
ဦးရေ

‌မြေယာပြုပြင်သည့်
(ဧက)

ထုတ်ချေးငွေ

‌နေပြည်တော်

၃၇

၃၁၃

၁၀၆၃.၀၀

၃၁၈.၉၀၀

ကချင်

၂၂

၂၆၆

၁၈၁၃.၇၁

၅၄၄.၁၁၃

ကယား

၁၀၃

၂၆၉.၀၀

၈၀.၇၀၀

ကရင်

၃၂

၉၈.၀၀

၂၉.၄၀၀

ချင်း

၁၈၇

၃၃၂.၀၀

၉၉.၆၀၀

စစ်ကိုင်း

၁၃

၂၈

၅၂၂

၁၄၂၈.၀၃

၃၅၅.၈၉၅

တနင်္သာရီ

၂၂

၄၃၈

၂၃၇၄.၆၁

၅၇၂.၇၈၂

ပဲခူး

၁၂

၂၃

၃၁၉

၃၇၄၉.၇၄

၁၂၆၈.၂၆၁

မကွေး

၂၅

၁၁၁

၈၉၃

၄၄၅၈.၀၀

၁၃၀၉.၆၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၅

၁၀၇

၂၂၃၀

၆၀၄၉.၄၄

၁၈၅၄.၁၄၉

၁၁

မွန်

၁၅

၂၅၇

၂၁၄၃.၅၃

၆၃၅.၅၈၇

၁၂

ရခိုင်

၅၂

၂၃၈.၀၀

၇၁.၄၀၀

၁၃

ရန်ကုန်

၁၂

၃၉

၃၇၁

၃၃၉၇.၁၅

၁၀၀၁.၅၀၈

၁၄

ရှမ်း

၁၈

၁၂၆

၁၈၉၇

၆၇၈၉.၅၆

၁၉၈၁.၁၈၄

၁၄

ဧရာဝတီ

၂၄

၅၇

၂၀၂

၁၅၂၅.၀၀

၉၀၉.၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

၁၆၂

၆၁၁

၈၀၈၂

၃၅၇၂၈.၇၇

၁၁၀၃၂.၀၇၉

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >