နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာဘာသာ ရပ်များကို သင်ကြားပေးနေသည့်

တစ်ခုတည်းသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ စပါးမျိုးများစတင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင်မန္တလေးဗောဓိကုန်းတောင်ဘက်

ရပ်ကွက်၌ စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနစင်တာတစ်ခုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။မန္တလေးစိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်နှင့်သုတေသနဌာနအဖြစ် စတင်

တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ၁၉၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်လာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါ သည်။၁၉၃၈ ခုနှစ်

တွင် မန္တလေး၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံဖြစ်လာခဲ့ပြီး၁၉၄၇ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး မဟာဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးအင်တာကောလိပ်သည် သီးခြားရပ်တည်

နိုင်သည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးမဟာဌာနသည်လည်း မန္တလေးတက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါသည်။

၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးမဟာဌာနအားမန္တလေးလက်အောက်ခံအဖြစ်မှ ကိုယ်ပိုင်ရပ် တည်သည့် တက္ကသိုလ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဌာန

အသစ်များတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် မန္တလေး မှ ရေဆင်းသို့ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး

တက္ကသိုလ်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် တွင် သီးနှံအလိုက် အထူးပြုလေ့လာနိုင်သည့် ကျောင်းခွဲ(၇)ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့မှာ

စပါးအထူးပြု ကျောင်းခွဲအားမှော်ဘီ၌လည်းကောင်း၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးနှင့်ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအထူးပြုအား လှည်းကူး ၌လည်းကောင်း၊ နှစ်

ရှည်ပင်အထူးပြုဘာသာရပ်အားမော်လမြိုင်၌ လည်းကောင်း၊ ကြံသီးနှံအထူးပြု ဘာသာရပ်အားညောင်ပင်သာ၌လည်းကောင်း၊ ဝါနှင့်ပိုးခြည်

အထူးပြုဘာသာရပ်အား ကျောက်ဆည် ၌လည်းကောင်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံအထူးပြုဘာသာရပ်အားမကွေး၌လည်းကောင်း၊ကုန်းမြင့်

ဒေသစိုက်ပျိုးရေးအထူးပြုဘာသာရပ်အား အောင်ပန်း၌လည်းကောင်းအသီးသီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။လက်ရှိတွင် ဘွဲ့ကြိ၊ ဘွဲ့လွန်၊ ဒီပလိုမာ

သင်တန်းများ၌ စိုက်ပျိုးရေးဘာသာရပ်ပေါင်း များစွာ သင်ကြားပို့ချ‌ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

ဌာနမူဝါဒ

(၁)      စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် လူ့စွမ်းအားအရည်းအမြစ်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစွာမွေး

          ထုတ်ပေးရန်

(၂)  စိုက်ပျိုးရေးဘာသာရပ်တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နည်းပညာနယ်ပယ်များတွင်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတက္ကသိုလ်

      တစ်ခုအဖြစ် အစဉ်ထာဝရရပ်တည် နိုင်ရေးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန်

ဌာနရည်မှန်းချက်

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များမွေးထုတ်ပေး၍ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းမှသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတို့တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်

ဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) သင်ကြားရေး

(၂) သုတေသန

(၃) တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်းများ

 

Link to: http://www.yau.edu.mm/

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >