ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ရေလှောင်တမံ ဆည်/ကန် နှင့်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းများမှ (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ခုနှစ်၊နွေစပါး လျာထားဧကများအပေါ် ရေပေးဝေမည့်လုပ်ငန်းများအစီရင်ခံစာ

စာအုပ် ပြုစုတင်ပြရန်အသိပေးခြင်း

 

၁။               ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်း ထားသော ရေလှောင်တမံ၊ ဆည်၊ ကန်၊ ရေတံခါး၊ မြစ်ရေတင် လုပ်ငန်းများ၏  ဆည်ရေသောက် စနစ်များတွင် ယခု (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ နွေစပါးရာသီ၌ နွေစပါးရေပေးဝေ

စိုက်ပျိုးမည့် ဧကများ လျာထားသတ်မှတ်ပြီးနောက် လျာထားသောနွေစပါးစိုက်ဧကများ ပြည့်မီပြီး အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းသည်အထိ ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ ရေပေးဝေနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

၂။                ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေပေးဝေ နိုင်ရေး ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ရေလှောင်တမံများတွင် ယခင်နှစ်ကထက် ရေပိုမိုသိုလှောင်ထားနိုင်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ နွေစပါးစိုက်ဧကများကို

ပိုမိုတိုးချဲ့ပြီး ရေပေးဝေစိုက်ပျိုးနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှနေ၍ တောင်သူလယ်သမားများသို့ အသိပေး ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ သက်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေးညှိနှိုင်းမှု အဖွဲ့ဝင်များ၊ တောင်သူလယ်သမား အစုအဖွဲ့များနှင့် ကြိုတင်အသိပေးဆွေးနွေး ထားကြရန်နှင့်

နွေစပါးရာသီတစ်လျောက် အောင်ရေ ပေးဝေချိန်အထိ ရေအခက်အခဲမရှိ  ပေးဝေနိုင်ရေးအတွက်လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ အာမခံနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ထားကြရန် ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) (၂၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် -၅၀၆၀/

၄၃၅ လင- (နွေစပါး))ဖြင့် အသိပေးနှိုးဆော် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၃။               သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ဆည်ရေသောက်စနစ်အလိုက် နွေစပါးစိုက် ပျိုးမည့် လျာထားဧကများအား သက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းသတ် မှတ်အတည်ပြုပြီးလျှင် အဆိုပါနွေစပါးလျာထားဧကများအပေါ် ရေပေးဝေမည့်

လုပ်ငန်းများ အစီရင်ခံစာကို ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ထိန်းသိမ်းရေး) များမှတာဝန် ယူ၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက် များဖြင့် ပြည့်စုံအောင်ပြုစုပြီး Hard Copy () စုံ, Soft Copy တို့ဖြင့် ပေးပို့တင်ပြရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

(က) အစီရင်ခံစာ စာအုပ်အား ယခင်နှစ်က ပြုစုတင်ပြခဲ့သည့် ဒီဇိုင်းအတိုင်း A4 Size ဖြင့် ပြုစုရန်

()   မြို့နယ်အလိုက် လျာထားဧကများကိုအခြေခံ၍ ဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ဆည်ရေသောက် စနစ်ကိုသာ အခြေခံပြီး ပြုစုတင် ပြရန်။

()   ဆည်ရေသောက်စနစ်အတွင်းရှိ ရေပေးမြောင်းနှင့် ရေပေးအဆောက်အအုံများကို (Schematic Diagram) ဖြင့် ရေးဆွဲပြီး ရေပေးမြောင်းအလိုက် ဤနေရာအထိသာ ရေ ပေးဝေမည်ဟူသော  ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူမည့် နေရာများကို ဖော်ပြပေးရန်။

 () ရေပေးမြောင်းထိပ်များတွင် တူးမြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်၊ နွေစပါး ရေစတင်ပေးဝေမည့်ရက် ဖော်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်၊ တောင်သူဦးကြီးများအ တွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်၊ စိုက်ပျိုးရေလိုအပ်ချက်အား အောက်ပါပြည်သူ့

ဝန်ထမ်းများဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်ဟူသော စာသားနှင့်အတူ မြောင်း  တာဝန်ခံနှင့် တောင်သူမိတ်ဆွေတို့၏အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ ဖော်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်၊ တူးမြောင်းဥပဒေများ ဖော်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်၊ ရေပေးမြောင်းအလိုက်

ဤနေရာထိသာ ရေပေးဝေပါမည်ဟု ဖော်ပြသောဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူပြီး ဆောင်ရွက် ထားရှိသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများဖော်ပြရန်။

()   တည်ဆောက်ရေးရုံးများအနေဖြင့် မိမိထိန်းသိမ်းပြီး ရေပေးဝေလျက်ရှိသော ဆည်ရေ သောက်စနစ်လုပ်ငန်းများ၏ အချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကို သက်ဆိုင် ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူး (ထိန်းသိမ်းရေး) ရုံးများသို့ ပေါင်းစပ်

ပေးပို့ဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

 

 

 

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

Videos

 

 










 
 

On Facebook

Find us on >