နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၃

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊  စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနသည် တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်

ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက်များကို Online မှ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ရန်အတွက် Android Mobile Application တစ်ခုဖြစ်သည့် "စက်မှုလယ်ယာ" App

ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရာ ယခုအခါ Google Play Store  တွင် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Application တွင် ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ-

        (က) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၏ စက်အသွားနှုန်းဆန်းစစ်နိုင်ခြင်း

        (ခ) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူမြှုပ်နှံရငွေအပေါ် တစ်နှစ်စာ အရှုံး/အမြတ်တွက်ချက်ခြင်း

        (ဂ) လယ်ယာမြေအကျယ်အဝန်းကိုလိုက်၍ လုပ်ငန်းကြာမြင့်ချိန် တွက်ချက်နိုင်ခြင်း

        (ဃ) သုံးစွဲမည့်ထွန်ယက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများနှင့် ကိုက်ညီမည့် အင်ဂျင်စွမ်းအားရှိသည့် ထွန်စက်ကြီးများရွေးချယ်ရန် တွက်ချက်နိုင်ခြင်း

        (င) အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည့်  လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ စာရင်းအား ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း

        (စ) ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း

စသည့်တို့ဖြစ်ပါသည်။

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >